Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mường Chà tập trung triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW

08:56 - Thứ Hai, 12/12/2016 Lượt xem: 3529 In bài viết
ĐBP - Cuối tháng 11, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Chà đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để quán triệt, triển khai những nội dung quan trọng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW tới các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lý Nụ Phình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Chà, cho biết: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện hướng trọng tâm vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, chú trọng chỉnh đốn tác phong của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy và liêm khiết. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để hoàn thành những yêu cầu đó, Đảng bộ huyện bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập, cùng với những chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, các cấp ủy đảng chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác cho phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

 

Tiếp nối những kết quả đạt được từ Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05 -CT/TW sẽ là động lực cho người dân tích cực lao động sản xuất. Trong ảnh: Người dân bản Hô Chim I, xã Ma Thì Hồ làm đất chuẩn bị cấy vụ đông xuân.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phải gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ cụ thể, các phong trào thi đua yêu nước của từng cấp, từng ngành và mỗi địa phương; gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực thi đạo đức công vụ. Cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo rà soát, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Đồng thời, xác định một số nội dung cụ thể, một số vấn đề về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả, để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một nhiệm vụ quan trọng nữa đó là các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương... căn cứ nhiệm vụ, tình hình, điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn nội dung đột phá cụ thể ngay từ đầu nhiệm kỳ. Nhất là đổi mới phong cách, tác phong làm việc, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nói đi đôi với làm... Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Bài ảnh: Sơn Nam
Bình luận
Back To Top