Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ðảng bộ huyện Tủa Chùa

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

09:29 - Thứ Hai, 30/10/2017 Lượt xem: 2725 In bài viết
ĐBP - Ðảng bộ huyện Tủa Chùa có 49 chi, đảng bộ trực thuộc, 2.867 đảng viên sinh hoạt tại 214 chi bộ. Với mục tiêu không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị số 05) được Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ đảng viên, tổ chức cơ sở Ðảng.

 

Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xá Nhè và cán bộ khuyến nông tham quan mô hình chăn nuôi thủy sản của nông dân bản Sín Sủ 2.

Sau khi triển khai học tập Chỉ thị số 05, cán bộ, đảng viên của từng chi bộ, đảng bộ cụ thể hóa theo chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao cho mỗi người. Từng cá nhân đăng ký xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị, cuối năm kiểm điểm đánh giá kết quả, tính vào chỉ tiêu thi đua hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người. Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 (15/5/2016 - 15/5/2017), Ðảng bộ huyện Tủa Chùa có 2.672/2.709 đảng viên và 32.674 quần chúng tham gia học tập. Ðợt sinh hoạt chính trị đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, cán bộ đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Huyện ủy Tủa Chùa, đánh giá: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tận tụy trách nhiệm với công việc được giao, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, tiết kiệm trong tiêu dùng, bảo vệ tài sản công. Nêu cao ý thức kỷ luật, khiêm tốn, đoàn kết, trung thực, giản dị, gần gũi với nhân dân. Tích cực trong lao động, sản xuất, công tác, học tập. Nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng, cấp ủy, cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị, địa phương.

Ông Ðoàn Xuân Trường, Bí thư Ðảng ủy xã Mường Báng cho biết: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể gắn với trách nhiệm chuyên môn của mỗi người. Thầy thuốc “lương y như từ mẫu”, giáo viên yêu trò yêu trường, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh trật tự địa bàn. Cán bộ đảng viên công chức xã sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng phản ánh của nhân dân, tiếp thu ý kiến của quần chúng tham gia góp ý phê bình cho cán bộ, đảng viên, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền. Cán bộ đảng viên khu vực nông thôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế hộ, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa, gương mẫu trong các phong trào hoạt động ở cộng đồng dân cư...

Ðể việc thực hiện Chỉ thị số 05 đi vào chiều sâu và rộng khắp, thường xuyên, liên tục, Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy trong việc triển khai học tập và thực hiện. Cùng với việc ban hành các kế hoạch thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ tích cực nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội trong và sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05. Ðầu năm 2017, Thường trực Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra tại 6 chi bộ, Ðảng bộ trực thuộc. Ðảng bộ các xã: Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, Huổi Só; chi bộ các phòng: Giáo dục và Ðào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin.

Tổ chức duy trì thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thường xuyên trong công việc, đời sống xã hội, vào sinh hoạt chi bộ, đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 đã làm chuyển biến tích cực tinh thần trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn của cán bộ đảng viên, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top