Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Mường Ảng

08:59 - Thứ Tư, 05/09/2018 Lượt xem: 2830 In bài viết

ĐBP - Ðảng bộ huyện Mường Ảng hiện có 51 tổ chức cơ sở đảng, 187 chi bộ trực thuộc Ðảng bộ cơ sở, với 2.344 đảng viên. Sau 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện đã có nhiều chuyển biến rõ rệt trong tư tưởng, nhận thức tới hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Ðể việc học và làm theo Bác trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn, phân công báo cáo viên giúp đỡ các chi, đảng bộ triển khai, nghiên cứu các chuyên đề về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ở cơ sở. Huyện ủy cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề ở các chi, đảng bộ. Năm 2017, 100% chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề. Các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị đã xác định được nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đó là những vấn đề tồn tại về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thiếu gương mẫu của người đứng đầu, trì trệ, thiếu trách nhiệm, quan liêu, lãng phí, những biểu hiện hạch sách, nhũng nhiễu dân, thiếu sâu sát cơ sở… Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong phong cách làm việc, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong xây dựng kế hoạch thực hiện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các chi, đảng bộ trực thuộc đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị; các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ đã đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo đã kiểm tra việc xây dựng bản đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05; qua kiểm tra giám sát và báo cáo của các chi, đảng bộ cơ sở trên 97% đảng viên xây dựng bản đăng ký kế hoạch cá nhân học tập Chỉ thị 05 (số đảng viên chưa xây dựng bản đăng ký học tập chủ yếu là đảng viên già yếu, ốm đau, miễn sinh hoạt, đi làm ăn xa…). Qua đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã nhận thức đúng đắn vị trí, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, trở thành việc làm tự giác hàng ngày.

Ông Nguyễn Tiến Ðạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Qua 2  năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập, tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân. Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên đã từng bước đi vào nề nếp, hạn chế tính hình thức, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Mường Ảng cũng nhận thức rõ việc triển khai học tập Chỉ thị 05 vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Việc triển khai học tập các chuyên đề năm 2017 ở một số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở còn chậm, kết quả chưa cao; còn lúng túng trong việc xác định những vấn đề nổi cộm, nguyên nhân và các giải pháp của năm tiếp theo; hiệu quả, sức thuyết phục trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn hạn chế ở một vài xã vùng sâu, vùng xa, hình thức triển khai chưa phù hợp, nội dung còn chung chung, dàn trải. Ðội ngũ báo cáo viên nói chung, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở còn nhiều hạn chế về phương pháp, cách thức tuyên truyền…

Anh Nguyễn
Bình luận