Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Mường Lay

09:35 - Thứ Hai, 17/09/2018 Lượt xem: 2845 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Ban Thường vụ Thị ủy Mường Lay đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai sâu rộng nội dung Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo phong trào thi đua sâu rộng. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ðồng chí Phạm Phú Duẩn, Bí thư Ðảng bộ TX. Mường Lay, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 15/11/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo các cấp ủy đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ thị xã xuống cơ sở, quán triệt triển khai các nội dung của Chỉ thị 05 tới cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Những cán bộ, đảng viên lãnh đạo chủ chốt các cấp, đặc biệt là các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy phải gương mẫu trong việc học và làm theo Bác để có sức lan tỏa rộng rãi trong cơ quan, đơn vị cũng như trong cộng đồng dân cư. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành một nội dung quan trọng trong sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực lãng phí, xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh.

Với nhiều nội dung thiết thực, hình thức học tập sinh động, phong phú phù hợp với thực tế địa phương, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Chi bộ bản Ho Luông 1, xã Lay Nưa có 17 đảng viên, 85 hộ gia đình với 296 nhân khẩu, 100% là người Thái trắng. Là Bí thư Chi bộ chị Lò Thị Việt đã cùng với các đảng viên vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Là bản có lợi thế để phát triển chăn nuôi quy mô hộ gia đình, giúp bà con xác định được hướng làm ăn nâng cao đời sống, Bí thư chi bộ Lò Thị Việt đã tiên phong gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế. Hiện nay gia đình chị Việt nuôi hơn 30 con lợn, chăn nuôi gia cầm và làm thêm dịch vụ xay xát, trừ chi phí thu lãi gần 100 triệu đồng/năm. Với chị Việt thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những gì cao sang mà học ngay từ những điều bình thường và giản dị nhất trong cuộc sống.

Bên cạnh các cá nhân điển hình tiên tiến, ở TX. Mường Lay còn có những tập thể điển hình tiên tiến trong học và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác. Bà Lò Thị Thời, Phó Bí thư Chi bộ bản Nậm Cản, phường Na Lay chia sẻ: Cứ ngày 20 hàng tháng, Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ. Tại cuộc họp, Chi bộ chú trọng phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước, thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới cho đảng viên. Ngoài đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tháng trước và triển khai nhiệm vụ cho tháng tiếp theo, cuộc họp còn dành nhiều thời gian để các đảng viên tự kiểm điểm, nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng. Theo đó, Chi bộ đề cao được tinh thần tự phê bình và phê bình, đưa việc tự phê bình và phê bình đi vào nề nếp. Căn cứ vào thực tế, Chi bộ thảo luận, quyết định nhiệm vụ trọng tâm của tháng tới, bàn biện pháp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các buổi sinh hoạt chi bộ đều có nội dung kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 05, từ đó nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của các đồng chí trong Ban Chi ủy, Bí Thư chi bộ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác lãnh đạo chi bộ. Những cuộc thảo luận với tinh thần cởi mở, dân chủ đã giúp Chi bộ nắm được tâm tư, vấn đề bức xúc tại cơ sở để xây dựng và ban hành nghị quyết lãnh đạo đúng đắn.

Thu Hường (Ðài TT - TH TX. Mường Lay)
Bình luận