Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác ở Chi bộ bản Co Hắm

09:15 - Thứ Sáu, 23/11/2018 Lượt xem: 4336 In bài viết

ĐBP - Từ những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày như: giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng điện, nước sinh hoạt; tập trung xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa... Chi bộ bản Co Hắm là một trong những đơn vị điển hình về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ðảng ủy xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) .

 

Một buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ bản Co Hắm, xã Ngối Cáy.

Bản Co Hắm có 86 hộ với 396 khẩu, 100% hộ dân sinh sống bằng làm nông nghiệp. Những năm qua, Chi bộ Co Hắm đã cùng với các ban, ngành, đoàn thể của bản từng bước chỉ đạo, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông Lò Văn Tâm, Bí thư chi bộ bản Co Hắm cho biết: Chi bộ hiện có 15 đảng viên; để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, nhất là cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngoài chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chi bộ luôn xây dựng nghị quyết sát tình hình thực tế tại địa phương. Mọi công việc của Chi bộ, của bản đều được đưa ra bàn bạc cụ thể, lấy ý kiến đóng góp của các đảng viên, nhờ đó, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai đến nhân dân. Trong những năm qua, hầu hết các chỉ tiêu của chi bộ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong mục tiêu phát triển Ðảng Chi bộ phấn đấu mỗi năm kết nạp được 1 đảng viên. Năm 2017, Chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên.

Ðể nâng cao đời sống người dân, Chi bộ vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế gia đình, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi đảng viên luôn phải đi đầu trong việc phát triển kinh tế gia đình. Từ các mô hình tiên phong của các đảng viên, bà con trong bản đã học tập và làm theo. Nhờ vậy, kinh tế của bản đã thay đổi đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo từ trên 60% năm 2015, giảm còn 51% năm 2018. Ngoài ra, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào toàn dân tham gia mô hình cấm thả rông gia súc; vận động người dân ký cam kết thực hiện di chuyển chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn... Ðến nay, 100% các hộ không thả rông trâu, bò; làm chuồng trại xa nhà, hợp vệ sinh. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nội bản dài 2,5km...

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, địa bàn khu dân cư bản Co Hắm đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Chi bộ, các đoàn thể, đảng viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, các đoàn thể đều hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra; hội viên luôn giúp đỡ nhau phát triển kinh tế...

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, bên cạnh việc duy trì đăng ký và thực hiện việc làm theo gương Bác với nội dung thiết thực, gắn với trách nhiệm, công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ tiếp tục duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận