Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội viên nông dân học và làm theo Bác

09:30 - Thứ Hai, 21/01/2019 Lượt xem: 4201 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai sâu rộng và nghiêm túc. Việc học và làm theo tấm gương của Bác thông qua các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với quyền và lợi ích của nông dân có sức lan tỏa mạnh mẽ.

 

Hội viên nông dân tham gia dọn cỏ xung quanh cột mốc.

Xác định quan điểm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các cơ sở Hội nhằm định hướng việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên, nông dân; đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân; kể những mẩu chuyện về Bác, nêu gương điển hình trong cuộc sống đời thường về học tập và làm theo Bác; xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả. Ngoài ra, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đều xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh từ những việc làm nhỏ nhất như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm điện trong sinh hoạt, chi tiêu gia đình, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

Các cấp hội đã thực hiện tốt các phong trào thi đua trong đó có phong trào thi đua bảo đảm quốc phòng - an ninh là 1 trong 3 phong trào lớn được các cấp hội triển khai thực hiện với nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nông dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Các cấp hội đã phối hợp với công an, quân sự, bộ đội biên phòng tuyên truyền đến hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, luận điệu sai trái của các phần tử xấu lợi dụng phao tin đồn, tuyên truyền đạo trái pháp luật ở địa bàn giáp biên, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc… 5 năm qua, các cấp hội cùng bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức 507 đợt tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với 5.402 lượt người tham gia; giải quyết 27 vụ việc phức tạp, vận động nhân dân, hội viên, nông dân tố giác tội phạm 56 vụ/75 đối tượng, phá nhổ 2.211m2 nương thuốc phiện. Hiện nay, toàn tỉnh có 73 thôn, bản với 30 tập thể và 4.428 hộ/17.494 người đăng ký tự quản 366,861/455,573km đường biên; 3.679 hộ/17.461 người đăng ký tự quản 149 cột mốc và 5 cọc dấu; 348 tổ/2.041 thành viên đăng ký tự quản về an ninh trật tự; vận động nông dân không di cư tự do, không phá rừng, không mắc mưu kẻ xấu ổn định, định canh định cư giữ gìn bản sắc tập quán dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hăng hái tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống. Các cấp hội tuyên truyền, vận động 328/1.692 khẩu không di dịch cư tự do, ổn định cuộc sống, làm ăn sản xuất. Phối hợp cùng lực lượng công an duy trì và xây dựng hơn 1.400 tổ an ninh tự quản, tổ hòa giải đứng ra đảm nhiệm, giải quyết các vụ việc tại cơ sở, không để nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự, phối hợp cùng công an xây dựng các cụm liên kết an ninh... Duy trì và nhân rộng câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; các tổ hợp tác; chi hội nghề nghiệp, các nhóm cùng sở thích. Công tác quản lý, giáo dục người lầm lỗi, đối tượng đặc xá tha tù về địa phương cũng được các cấp hội quan tâm thường xuyên. Hội đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương giúp đỡ những người lầm lỗi như tạo điều kiện về vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật.

Với những cách làm hay của các cấp hội trong triển khai đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phong trào đảm bảo an ninh trật tự tiêu biểu như: Hội Nông dân xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà), xã Vàng Ðán (huyện Nậm Pồ), xã Pa Thơm (huyện Ðiện Biên)...

Bài, ảnh: Vàng A Cử (Hội Nông dân tỉnh)

Bình luận