Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ðảng bộ huyện Mường Nhé học và làm theo Bác

08:59 - Thứ Tư, 03/04/2019 Lượt xem: 3296 In bài viết

ĐBP - Việc triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… được Huyện ủy Mường Nhé triển khai với nhiều điểm mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững.

 

Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền nhân dân phát triển sản xuất.

Bà Phạm Thị Quỳnh Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Huyện ủy xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là công tác trọng tâm, xuyên suốt gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do vậy, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Hiện toàn Ðảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt xong chuyên đề 2019; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ triển khai với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, đối với đảng bộ 11/11 xã, để việc học và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực, Huyện ủy chỉ đạo, trước hết cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, như: Giải ngân các công trình trọng điểm; chính sách hỗ trợ cây, con giống… để tổ chức đối thoại với dân, công khai, minh bạch; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhằm tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả đi vào đời sống nhân dân. Các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, triển khai thực hiện không nghiêm túc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

 Các xã của huyện Mường Nhé chủ yếu là xã biên giới, tồn tại nhiều điểm “nóng” về di dịch cư tự do, hoạt động tôn giáo trái phép (tà đạo “Giê Sùa” và “Ðức chúa trời yêu thương chúng ta”). Hiện toàn huyện có 89 điểm nhóm, 3.352 hộ, 19.283 khẩu đang sinh hoạt đạo; đã đưa vào quản lý (đăng ký sinh hoạt) 60 điểm nhóm. “Lấy dân làm gốc”, Mường Nhé đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, vạch trần âm mưu, hoạt động và luận điệu của kẻ xấu phá hoại đoàn kết dân tộc. Cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiềm với dân”, thực hiện tốt các chính sách dân tộc theo chủ trương của Ðảng và Nhà nước; giải quyết các vấn đề cấp bách, đáp ứng cơ bản tâm tư, nguyên vọng, góp phần giảm bớt khó khăn về đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc; tạo động lực để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Với phương châm chuyển từ “học tập” sang “làm theo”, do vậy ngoài đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu các cấp ủy đã gợi ý, hướng dẫn để cán bộ trong đơn vị xây dựng bản cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống, đăng ký việc làm theo gương Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Ðảng, của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình. Khắc phục những hạn chế của cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần nâng cao trách nhiệm, rèn luyện ý thức gần dân, sát dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân, nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”. Ðồng thời, cấp ủy chi bộ tăng cường theo dõi, giám sát và có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chuẩn mực đạo đức.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân là chủ, là gốc của nước; có dân là có tất cả. Cán bộ là đầy tớ của dân, phục vụ dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc”. Do vậy, triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW, chuyên đề 2019 các cán bộ, công chức, đảng viên Chi bộ Văn phòng UBND huyện Mường Nhé ra sức thi đua, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân. Ông Ðoàn Xuân Tứ, Chánh Văn phòng UBND huyện, chia sẻ: Ðể việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả, Chi bộ Văn phòng đã chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Nét nổi bật trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ là cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”, thực hiện việc công khai các thủ tục hành chính, quy trình và thời gian giải quyết công việc tại bộ phận “một cửa”. Nhân dân khi đến liên hệ công việc được cán bộ hướng dẫn tận tình, nhanh chóng với thái độ niềm nở, thân thiện đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, Văn phòng cũng đã làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp thường trực UBND huyện kịp thời chỉ đạo điều hành về phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Năm qua, UBND huyện đã tiếp 46 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 87 đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên “cần - kiệm - liêm chính” theo gương Bác Hồ vĩ đại; củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo tài tình Ðảng và Nhà nước.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận