Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai Chỉ thị 05 chuyên đề 2020 ở Mường Ảng

Nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay

08:59 - Thứ Tư, 04/03/2020 Lượt xem: 12992 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), thời gian qua huyện Mường Ảng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều mô hình tốt, cách làm hay được nhân rộng, tạo hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân. Phát huy kết quả đó, Huyện ủy Mường Ảng đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện.

Cán bộ, đảng viên huyện Mường Ảng tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” do Huyện ủy Mường Ảng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 20/2 vừa qua.

Ðồng chí Nguyễn Tiến Ðạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Mường Ảng cho biết: Căn cứ chủ đề xuyên suốt toàn khóa, năm 2020, huyện quyết tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 với chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch 127-KH/HU, ngày 3/2/2020 về học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề 2020. Ðồng thời, tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” với sự tham gia của toàn thể cán bộ chủ chốt trong huyện. Trên cơ sở đó huyện sẽ tập trung chỉ đạo nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong học và làm theo Bác.

Trên tinh thần Chỉ thị 05 chuyên đề 2020 và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, sau khi được nghiên cứu, học tập, căn cứ vào tình hình thực tiễn, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện đã và đang tích cực triển khai Chỉ thị 05 chuyên đề 2020 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðồng chí Lê Văn Thống, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Mường Ảng cho biết: Phát huy những kết quả đạt được trong học tập và làm theo Bác, vừa qua, sau khi tham gia hội nghị học tập, nghiên cứu Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 do Huyện ủy tổ chức, chúng tôi đã tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên của chi bộ. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị gắn với nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành, như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo.

Cũng như Chi bộ phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đang tích cực triển khai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên; theo dự kiến, sẽ hoàn thành trong tháng 3.

Ðể Chỉ thị 05 đi vào thực chất, hiệu quả, theo đồng chí Nguyễn Tiến Ðạt, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn các mô hình có hiệu quả từ những năm trước, hoặc các mô hình mới phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương để nhân rộng. Ðiển hình như năm 2019, Ðảng bộ xã Ẳng Nưa đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phát động nhiều phong trào thi đua có hiệu quả: “Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế”, “chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Ðặc biệt, đã tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới và tiếp tục giữ vững các tiêu chí. Hay như Chi bộ Trung tâm Y tế huyện đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường thực hiện các quy định về y đức, quy tắc ứng xử, củng cố hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân về tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ…

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận