Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác

10:41 - Chủ Nhật, 03/01/2021 Lượt xem: 9246 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, việc học và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng cao, tác phong, lề lối làm việc, tư tưởng, đạo đức, lối sống tiếp tục có sự chuyển biến tích cực.

Học và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phấn đấu thi đua “dạy tốt, học tốt”... Trong ảnh: Một tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Sa Lông (huyện Mường Chà).

Gắn với các phong trào thi đua cụ thể

Nhận thức được tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm việc rà soát, bổ sung nội dung kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng đảm bảo phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Ðặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05 còn được gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự phát triển mạnh mẽ, triển khai thực hiện có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt những kết quả nổi bật.

Học và làm theo Bác gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tỉnh đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhận được hưởng ứng, đồng thuận cao từ phía người dân. Ðến nay, tỉnh ta có 37 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, một đơn vị cấp huyện (TX. Mường Lay) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 11,2 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Chương trình xây dựng nông thôn mới bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân, khởi sắc diện mạo nông thôn ở các xã. Việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng được gắn với nhiều phong trào thi đua cụ thể, thiết thực của các cấp, ngành. Qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay

Cùng với việc tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 bằng nhiều giải pháp thiết thực, trong quá trình thực hiện, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Những năm qua có nhiều tập thể, cá nhân đã được tôn vinh, tuyên truyền nhân rộng. Ðiển hình là tập thể Ðảng bộ xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo), Ðảng bộ Công an tỉnh, Ðảng bộ xã Thanh Chăn (huyện Ðiện Biên)… và một số cá nhân tiêu biểu có những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Như cô giáo Nguyễn Thị Lan (Trường THCS thị trấn Mường Chà); cựu chiến binh Hạng A Chư, bản Hấu Chua, xã Sín Chải (huyện Tủa Chùa); hội viên nông dân Ngải Cù Lỷ, bản Ðề Pua, xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ); cựu chiến binh Tao Văn Khứn, phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ)...

Việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tích cực lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương. Ðó cũng là những tấm gương điển hình để mọi người cùng học tập noi theo góp phần đưa phong trào học và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa rộng sâu rộng trong thời gian tới.

Bài, ảnh: ÐỨC LINH
Bình luận