Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác trong lực lượng vũ trang tỉnh

09:29 - Thứ Hai, 05/04/2021 Lượt xem: 11177 In bài viết

ĐBP - Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã và đang góp phần quan trọng để xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) hành quân dã ngoại kết hợp làm dân vận tại xã Pá Mỳ (huyện Mường Nhé). Ảnh: Ðức Hạnh

Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong các đơn vị về những nội dung liên quan đến Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 70-KH/ÐU của Ðảng ủy Quân khu 2, Kế hoạch số 12-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðiện Biên về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó nội dung cốt lõi là: “Cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cấp ủy các cấp đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; phát huy được vai trò, trách nhiệm, có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo”. Cấp ủy các đơn vị tập trung công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tổ chức được 14 lớp học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với 100% quân số tham gia; kết quả học tập của lực lượng thường trực là: 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá và giỏi đạt 83%; lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá và giỏi đạt 79%.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động học và làm theo Bác. Theo đó, các đơn vị luôn rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở đơn vị mình sát với từng vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao. 100% cán bộ, chiến sĩ cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu sát thực tiễn chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Một giải pháp hiệu quả được các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh thực hiện là gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, mô hình, phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào Thi đua Quyết thắng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; mô hình “Hai nhất, ba làm theo”; Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”. Kết quả là ngày càng có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được áp dụng, thực hiện như: Mô hình “2 nhất, 3 làm theo” của Ðảng ủy Quân sự tỉnh; mô hình “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” của Ban CHQS TP. Ðiện Biên Phủ;mô hình “Dân quân tự vệ làm công tác dân vận và tham gia xây dựng nông thôn mới” của Ban CHQS huyện Tuần Giáo; phong trào “Xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp” của Ban CHQS huyện Ðiện Biên; mô hình “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt” của Trung đoàn 741; “Huấn luyện giỏi, tăng gia sản xuất tốt” của Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 741); “Huấn luyện hăng say - thắng ngay trận đầu” của Ðại đội 20 Trinh sát... “Cán bộ đoàn viên, thanh niên không vi phạm kỷ luật, không hút thuốc lá”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”... Hàng năm, các đơn vị lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để biểu dương, đề nghị triển lãm “những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động.

Với mô hình “Dân vận khéo”, các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, LLVT tỉnh đã xây dựng 38 nhà tình nghĩa, tổng trị giá 1,4 tỷ đồng; phối hợp, tổ chức tặng 24.702 suất quà trị giá 7,9 tỷ đồng cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn; huy động 1.680 lượt cán bộ, chiến sĩ và 1.240 lượt dân quân giúp dân tu sửa, làm mới 88 nhà, 366 phòng học, 677,5km đường liên xã, liên bản, 272,4km kênh mương, 4 nhà văn hóa; xóa 55 nhà tạm, trồng 3,9ha rừng, thu hoạch 18,4ha lúa, hoa màu. Nhờ đó tình đoàn kết quân - dân ngày càng được tăng cường; “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc; góp phần xây dựng hình ảnh và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Không ngừng nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được phát huy, tạo động lực thúc đẩy các cá nhân, tập thể vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mạnh Thắng
Bình luận