Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức học và làm theo Bác

08:51 - Thứ Tư, 19/05/2021 Lượt xem: 8060 In bài viết

ĐBP - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW); với tinh thần triển khai nghiêm túc, chủ động tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện. Từ đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tỉnh Điện Biên không ngừng đổi mới, phát triển…

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh gắn việc học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể. Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng giúp người dân bản Ngải Thầu, xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ) di chuyển khỏi vùng thiên tai trong đêm. Ảnh: Anh Dũng

5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện nghiêm túc, chủ động, kịp thời. Từ đó, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động; nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học và làm theo Bác, giai đoạn 2016 - 2020 sát với tình hình địa phương, đơn vị; tổ chức triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW đã luôn được thực hiện nghiêm túc, chủ động, tích cực; trong đó, việc tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề hàng năm, toàn khóa đã được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ quan đơn vị và được làm bằng nhiều hình thức. Căn cứ chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học và làm theo Bác; Ban Thường vụ đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quy định số 4871-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành cấp ủy các cấp, thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn trong tỉnh… Vì thế, cho đến nay 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhiều người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể gương mẫu đi đầu trong học và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân “nói đi đôi với làm” chủ động đối thoại, giải quyết các đề xuất kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân quan tâm, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Xác định việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm là rất quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch về thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Các cấp ủy Đảng tích cực đưa nội dung chỉ thị vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị, việc giải quyết vấn đề nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan tâm các hoạt động hướng về Nhân dân. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả được kiểm nghiệm qua thực tiễn, đã giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề dư luận quan tâm, tạo bước đột phá toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu; kiểm tra, giám sát, biểu dương khen thưởng trong học và làm theo Bác đã được đặc biệt quan tâm thực hiện với nhiều hình thức…

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các nội dung nhiệm vụ của chỉ thị đều đạt kết quả đáng ghi nhận. 14/14 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức hàng trăm hội nghị quán triệt, học tập chỉ thị chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hàng năm; tỷ lệ tham dự bình quân đạt trên 94%. Toàn tỉnh có 1.052 cơ quan, đơn vị đã xây dựng chuẩn mực đạo đức; trong đó, hơn 900 cơ quan đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, nổi bật để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát thực hiện. Điện Biên xây dựng được 89 mô hình học tập, làm theo Bác, đa dạng trên các lĩnh vực: KT - XH, mô hình hoạt động thiện nguyện… đã và đang được triển khai ở các chi, đảng bộ, cơ quan đơn vị địa phương. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân… Ghi nhận kịp thời, nhân rộng các điển hình đó, 5 năm qua, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng ở các cấp. Trong đó, tỉnh Điện Biên có 1 tập thể được Đảng, Nhà nước vinh danh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 2 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 18 tập thể, 19 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Có thể khẳng định, thành quả từ học và làm theo Bác của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã góp phần quan trọng, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Nhờ đó mà đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm; quan hệ đối ngoại mở rộng; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường... Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên quyết tâm cố gắng hơn nữa, học và làm theo Bác để xây dựng quê hương Điện Biên không ngừng đổi mới…

Mai Thủy
Bình luận

Tin khác