Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác ở Nậm Pồ

08:38 - Thứ Sáu, 11/06/2021 Lượt xem: 9069 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Huyện ủy Nậm Pồ đã chú trọng đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn. Từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đoàn viên thanh niên xã Chà Nưa tham gia vận chuyển hàng cứu trợ cho xã Si Pa Phìn trong những ngày cao điểm chống dịch Covid-19. Ảnh: C.T.V

Để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên liên hệ xây dựng đăng ký kế hoạch cá nhân làm theo Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo rõ việc và sát với từng đối tượng; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Theo đó nội dung làm theo của tập thể được thảo luận, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ; nội dung làm theo của cá nhân được báo cáo trước chi bộ để chi bộ tham gia đóng góp ý kiến. Kết quả 100% tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên lựa chọn đăng ký ít nhất một việc làm theo hàng năm, trong đó tập trung vào những vấn đề còn hạn chế, tồn đọng cần phải khắc phục, hoặc những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và trách nhiệm của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề hàng năm tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được triển khai bằng nhiều hình thức. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên đẩy mạnh giới thiệu nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề hàng năm trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết. Gắn tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong năm. Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện thường xuyên tuyên truyền, đưa tin bài về gương người tốt, việc tốt; các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện đã đăng 226 tin, bài có nội dung liên quan đến thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trang Fanpage Biên cương Nậm Pồ của huyện đăng tải mỗi tuần một câu chuyện về Bác. Qua đó, tạo sức lan tỏa, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc, triển khai học tập tại địa phương, cơ sở về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Như phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Các phong trào có sự đổi mới về hình thức và nội dung, gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó để tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy phát động phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với mục tiêu mỗi người, mỗi ngày làm thêm một việc tốt sẽ góp phần lan tỏa phong trào này trong toàn xã hội. Qua một thời gian triển khai, phong trào đã diễn ra sôi nổi, nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ đó cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, như: Tập thể cán bộ, chiến sĩ  Công an huyện Nậm Pồ đã có nhiều hoạt động giúp xã Nậm Nhừ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra vào tháng 8/2020; Đoàn xã Nậm Tin thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động làm đường, nhà vệ sinh trong xây dựng nông thôn mới…

Ghi nhận những thành tích đó, từ tháng 1/2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Thư khen cho 8 tập thể, 32 cá nhân trên địa bàn có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Diệp Chi
Bình luận

Tin khác