Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch

03:06 - Thứ Ba, 28/11/2017 Lượt xem: 3330 In bài viết
ĐBP - Ngày 28/11, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VH-TT& DL triển khai Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điểm cầu Trung ương, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng VH-TT&DL chủ trì hội nghị. Điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Việt Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL chủ trì hội nghị.

15 năm qua (2002 - 2017), ngành Du lịch đã có những bước phát triển quan trọng. Năm 2016, khách du lịch quốc tế đạt 10 triệu lượt người (tăng 4,3 lần); khách du lịch nội địa đạt 62 triệu người (tăng 5,3 lần so với năm 2001). Hoạt động từ du lịch đóng góp trực tiếp ước 6,8% GDP, gián tiếp 14% GDP. Hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch ngày càng phong phú, đa dạng. Sự phát triển của du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam với thế giới, tạo việc làm thu nhập cho người dân.

Hội nghị nghe lãnh đạo Tổng cục Du lịch phổ biến Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, một số nội dung mới của Luật Du lịch năm 2017; Chương trình hành động của Chính phủ; Kế hoạch hành động của Bộ VH-TT&DL về thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đề nghị các cấp, các ngành quán triệt quan điểm của Bộ Chính trị phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Phấn đấu đến năm 2030 du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, Việt Nam trở thành nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Tiến Dũng
Bình luận

Tin khác