Chương trình du lịch Ðiện Biên 2018

Hứa hẹn thêm một năm bội thu

10:37 - Thứ Sáu, 29/12/2017 Lượt xem: 2896 In bài viết
ĐBP - Là một thành viên trong “đại gia đình Tây Bắc”, những năm qua du lịch Ðiện Biên đã gặt hái những kết quả thật đáng ghi nhận. Các con số về tăng trưởng du lịch từng năm đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong nỗ lực bền bỉ, “Năm Du lịch quốc gia 2017” được xem là cơ hội tốt để các tỉnh nói chung và Ðiện Biên nói riêng tuyên truyền và quảng bá những hình ảnh, những nét lịch sử - văn hóa độc đáo với du khách trong nước và quốc tế...


Hầm Ðờ cát - một điểm tham quan hấp dẫn tại TP. Ðiện Biên Phủ.

Nhân đây, xin nhắc lại một chút nội dung được nêu trong: “Báo cáo tổng hợp Phát triển du lịch tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2004 - 2010 và định hướng đến năm 2020”, của Sở Thương mại và Du lịch Ðiện Biên (tháng 10/2004): “Một trong những mục đích của khách du lịch là tìm hiểu lịch sử - văn hoá - con người nơi họ đến. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, tôn tạo bảo tồn các giá trị văn hoá đặc trưng và di tích lịch sử trên địa bàn là hết sức quan trọng, không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển các hoạt động du lịch. Ðây cũng sẽ là môi trường tốt để tuyên truyền, làm cho khách quốc tế hiểu đầy đủ hơn về thiên nhiên và con người Ðiện Biên, nơi đã làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ngành Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, đặc biệt là ngành văn hoá, cùng cộng đồng dân cư phát huy và giữ gìn những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc Ðiện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung, thông qua các sản phẩm du lịch như: Lễ hội, làng nghề truyền thống, ẩm thực...”.

Mấy chục năm qua, muốn nói gì thì nói, cái ta thấy được và khả dĩ thuyết phục được phải là lợi nhuận do du lịch đem lại. Nguồn lợi này không hoàn toàn là thu được bằng này hay bằng kia tỉ đồng, mà nó lớn hơn thế, nhân văn hơn thế rất nhiều. Ngày 13/10/2006, tại Quyết định 230/2006/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với nội dung: “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ðiện Biên thời kỳ 2006 - 2020”, về phát triển du lịch ghi rõ: Xây dựng Ðiện Biên thành Trung tâm du lịch có tầm cỡ của vùng Tây Bắc và là một trọng điểm du lịch trong hệ thống du lịch quốc gia. Năm 2010, thu hút khoảng 300.000 lượt khách (trong đó có 50.000 lượt khách quốc tế) và năm 2020 đạt khoảng hơn 500.000 lượt khách (trong đó có khoảng 100.000 lượt khách quốc tế). Ðịnh hướng tổ chức không gian du lịch: Phát triển không gian du lịch thành phố Ðiện Biên Phủ thành trung tâm du lịch chính, là điểm đầu mối các hoạt động du lịch của tỉnh, đồng thời là điểm dừng quan trọng trong hành lang du lịch Tây Bắc và các vùng phụ cận trong và ngoài nước”...

Mới đây, báo cáo của UBND tỉnh, về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển năm 2018 tỉnh Ðiện Biên, cho thấy dự ước năm 2017 ngành du lịch tỉnh ta đón khoảng 600 ngàn lượt khách, đạt 107,14% kế hoạch năm, tăng 42,85% so với năm 2016; trong đó khách quốc tế ước đạt 120 ngàn lượt, đạt 122,4% kế hoạch năm, tăng 71,4% so với năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 950 tỷ đồng, đạt 106,7% kế hoạch năm, tăng 72,7% so với năm 2016. Du lịch đã giải quyết việc làm cho trên 12 ngàn lao động, trong đó khoảng 5.000 lao động trực tiếp và 7.000 lao động gián tiếp. Như quan điểm của ông Nguyễn Ðăng Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thì công bằng mà nói, với địa bàn xa xôi cách trở như tỉnh ta, những con số trên dù chưa hoàn toàn đáp ứng sự kỳ vọng, nhưng cũng đủ để đánh dấu, ghi nhận sự tăng trưởng của ngành du lịch tỉnh.

Cũng theo ông Nguyễn Ðăng Quang, năm 2018 toàn ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Ðiện Biên quyết tâm thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng và Chính phủ, của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, HÐND và UBND tỉnh, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng hướng tới mục tiêu đưa Ðiện Biên trở thành trung tâm du lịch quan trọng của cả nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tích cực triển khai các nội dung trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, trọng tâm là hoàn thiện đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Ðiện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Ðiện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; mở rộng các hoạt động liên kết, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện về vật chất, tinh thần, công tác an ninh trật tự, đón tiếp khách, công tác thông tin quảng bá... để tổ chức thành công Sự kiện hoa Anh Ðào lần thứ nhất ở Mường Phăng (huyện Ðiện Biên), Lễ kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ ngày 7/5/2018. Phấn đấu thu hút trên 680 nghìn lượt khách du lịch đến Ðiện Biên; doanh thu xã hội từ du lịch và dịch vụ du lịch dự kiến đạt trên 1.150 tỷ đồng (tăng 21,1% so với năm 2017). Năm 2018 hứa hẹn sẽ là năm bội thu tiếp theo của ngành Du lịch Ðiện Biên...

Bài, ảnh: Thu Loan
Bình luận