Lá cờ đầu trong xây dựng trường chuẩn quốc gia

09:51 - Thứ Sáu, 12/01/2018 Lượt xem: 5251 In bài viết
ĐBP - Xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia không chỉ là mục tiêu mà còn là giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới những năm qua, huyện Ðiện Biên tập trung nhiều nguồn lực cho nhiệm vụ này. Ðến nay, với 84/99 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, huyện Ðiện Biên đã và đang khẳng định vị trí “lá cờ đầu” trên địa bàn tỉnh trong phong trào xây dựng trường chuẩn.

Có mặt tại Trường Tiểu học xã Thanh Chăn, trường đạt chuẩn mức độ 2 đầu tiên của huyện Ðiện Biên, cảm nhận đầu tiên là khuôn viên khang trang, xanh - sạch - đẹp. Ðược biết, năm 2001, Trường Tiểu học Thanh Chăn là một trong hai trường tiểu học của huyện được công nhận đạt chuẩn mức độ 1. Sau khi được công nhận, nhà trường định hướng từng bước nâng dần lên chuẩn mức độ 2. Theo đó, trong khoảng thời gian 10 năm, công tác nâng cao chất lượng giáo dục được nhà trường đẩy mạnh, giáo dục mũi nhọn được quan tâm, hạ tầng cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường được tăng cường, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, luôn đứng trong tốp đầu của huyện. Ðặc biệt, hoạt động giảng dạy, học tập của thầy và trò nhà trường linh hoạt, đổi mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Hiện nay, nhà trường có tổng số 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp chiếm 83%. Năm học 2016 - 2017, nhà trường có 15 lớp với hơn 370 học sinh, tỷ lệ học sinh chuyển lớp và hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Trong các hội thi, số lượng học sinh đạt giải chiếm tỷ lệ lớn. Cô giáo Vũ Thị Trung Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thanh Chăn cho biết: Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học qua các năm luôn được nhà trường chú trọng và khuyến khích giáo viên tiếp thu theo hướng mở, lấy học sinh làm trung tâm, không áp đặt, không dập khuôn máy móc trong dạy học. 100% các tiết dạy đều có đồ dùng dạy học, giáo viên cũng sáng tạo thêm nhiều đồ dùng có chất lượng, phục vụ tốt cho việc dạy và học, tạo hứng thú cho cả thầy và trò. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy hiệu quả đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần cho công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Xây dựng trường học chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ÐT) nhằm chuẩn hóa cơ sở hạ tầng, đồ dùng và trang thiết bị. Ðồng thời, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện mục tiêu “đổi mới căn bản, toàn diện GD&ÐT”. Ông Nguyễn Ðức Cường, Trưởng phòng GD&ÐT huyện Ðiện Biên cho biết: Ðể được công nhận trường chuẩn quốc gia, ở mỗi cấp học sẽ có những tiêu chí riêng, cụ thể, nhưng nhìn chung, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia phải đạt 5 tiêu chí nhằm hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, thuận lợi, tiện nghi hơn cho học sinh, góp phần tạo khí thế thi đua dạy tốt, học tốt cho thầy và trò. Do vậy, để đẩy nhanh chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện, Phòng GD&ÐT huyện Ðiện Biên đã đưa ra các giải pháp sát sao và quyết liệt. Ðó là: ưu tiên các nguồn lực lồng ghép một số chương trình đầu tư của Nhà nước, vận động sự giúp đỡ và hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, đóng góp của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa. Bước đầu, xây dựng trường điểm, từ đó nhân ra diện rộng, đưa công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trở thành phong trào, xác định đây là điều kiện then chốt để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Giai đoạn 2001 - 2010, huyện Ðiện Biên đã xây dựng được 43/77 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 55,85%), là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn này. Phát huy thành tích đã đạt được, giai đoạn 2010 - 2015, huyện tiếp tục là đơn vị dẫn đầu các huyện trong tỉnh với 76/93 trường học đạt chuẩn (đạt 81,2%). Các trường đã đạt chuẩn sau 5 năm đều giữ vững và được công nhận lại, trong đó có 12 trường được công nhận đạt chuẩn mức độ 2. Ðến tháng 8/2017, huyện Ðiện Biên đã nâng số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lên 84/99 trường (gồm 38 trường mầm non, 35 trường tiểu học, 17 trường THCS và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS).

Xác định công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương, huyện Ðiện Biên tiếp tục đề ra kế hoạch theo lộ trình cụ thể cho từng năm học, từng giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 2017 - 2020, mục tiêu chung là xây dựng được 96/106 trường đạt chuẩn (đạt 90,6%); trong đó, 23/106 trường đạt chuẩn mức độ 2 (đạt 21,6%). Giai đoạn 2021 - 2025, huyện có 102/106 trường đạt chuẩn, trong đó 32/106 trường đạt chuẩn mức độ 2 (đạt 30,2%). Ðể thực hiện được mục tiêu trên, Phòng GD&ÐT huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 2677/QÐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Ngành Giáo dục huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành huyện và cấp ủy, chính quyền các xã nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Ðức Huy
Bình luận