Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

09:10 - Thứ Hai, 19/11/2018 Lượt xem: 6717 In bài viết

ĐBP - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về “Ðổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ÐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”… Công tác GD&ÐT trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của toàn xã hội, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

 

Tiết học của cô và trò Trường PTDTBT -  Tiểu học Nậm Vì (huyện Mường Nhé). Ảnh: Sầm Phúc

Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết số 29, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết tới cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên (100% tổ chức đảng; 95% cán bộ đảng viên tham gia học tập. Cùng với đó, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 14 - NQ/TU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm phát triển giáo dục theo lộ trình đổi mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập, những “nút thắt” của ngành; tạo cơ chế thuận lợi để sự nghiệp giáo dục của tỉnh phát triển bền vững. Ðồng thời, công tác tuyên truyền về Nghị quyết được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, giáo viên và nhân dân với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Ðặc biệt chú trọng đến các mục tiêu cơ bản phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh: Xây dựng mạng lưới trường lớp học hoàn chỉnh; duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi…

Sau 5 năm, Nghị quyết 29 đã đi vào thực tiễn. Nền giáo dục tỉnh ta đã có những bước tiến vượt bậc, tạo dấu ấn đậm nét, đặc biệt là hệ thống giáo dục ở nhiều huyện vùng cao; các thôn, bản xa xôi, hẻo lánh. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị được nâng lên rõ rệt, đảm bảo nhu cầu dạy và học. Toàn ngành hiện có 9.018 phòng học; trong đó, 5.492 phòng kiên cố; 2.042 phòng bán kiên cố; 5.512 phòng công vụ đáp ứng khoảng 64% nhu cầu của cán bộ, giáo viên, nhân viên… 3.047 phòng nội trú đáp ứng 72,8% nhu cầu học sinh, sinh viên. Ðặc biệt, tỉnh có 315/499 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia (chiếm 63,13%); tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tăng từ 96,9% lên 98,9%; học sinh tốt nghiệp THCS duy trì ở mức ổn định 99,9%.

Ðể đạt được những mục tiêu đổi mới theo nghị quyết đề ra, đòi hỏi cán bộ, giáo viên phải có ý thức hơn trong việc tự học, tự nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy và cách đánh giá phù hợp với thực tiễn theo yêu cầu đổi mới giáo dục. Giai đoạn 2013 - 2018, khối các cơ sở giáo dục có 453 cán bộ quản lý được ngành cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi bổ nhiệm; đến nay, 97,6% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông được quan tâm, kết thúc năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh đã có 444/533 giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn. Ngoài ra, tỉnh ta cũng đẩy mạnh hoạt động xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, triển khai đại trà việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã”. Hiện toàn tỉnh có 2.037 chi hội, 874 ban khuyến học với 152.291 hội viên; 130/130 xã có trung tâm học tập cộng đồng (tăng 18 xã so với 2013).

Triển khai thực hiện Nghị quyết 29, thời gian tới tỉnh ta tiếp tục tập trung các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới GD&ÐT. Trong đó, tập trung rà soát, sắp xếp lại, hoàn thiện mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; huy động tối đa dân số trong độ tuổi đến trường. Ðồng thời, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học; đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) tỉnh được xem là đơn vị dẫn đầu trong việc thực hiện Nghị quyết 29. Theo bà Phạm Lệ Thanh, Hiệu trưởng nhà trường: Quán triệt tinh thần Nghị quyết, trường đã triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ngoại ngữ; định hướng nghề nghiệp cho học sinh phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương. 5 năm qua, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực trung bình trở lên đạt trên 99,9%; loại khá, giỏi đạt từ 70% trở lên; đỗ tốt nghiệp đạt 100%. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng đạt chuẩn; đáp ứng yêu cầu đổi mới, toàn diện GD&ÐT, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sầm Phúc
Bình luận