Khai mạc thi Olympic các môn Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân

09:43 - Thứ Ba, 27/11/2018 Lượt xem: 9473 In bài viết

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn, nhận thức lý luận chính trị của học viên ở các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội.

 

Trung tướng Đỗ Căn trao Cờ lưu niệm của Tổng cục Chính trị tặng các thí sinh dự thi.

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ VIII.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn, nhận thức lý luận chính trị của học viên ở các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn của cán bộ, sinh viên, học viên; đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thông qua Hội thi lần này, các học viên của các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, rút kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm ra những phương pháp hay, bổ sung những nội dung kiến thức mới, nâng cao chất lượng dạy, học các môn Khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội.

 

Các đội tuyển tham gia phần thi trắc nghiệm.

126 thí sinh của 21 học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội sẽ tham gia Hội thi ở các nội dung: Những kiến thức cơ bản trong chương trình giáo dục các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo cán bộ cấp phân đội bậc đại học, cao đẳng; kiến thức về văn hóa, văn minh, lịch sử dân tộc và nhân loại; những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; nhận thức về chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội... 

Đồng thời, những kiến thức đó sẽ làm cơ sở, điều kiện để các học viên chủ động tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Hội thi bế mạc ngày 29/11.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận