Hội Khuyến học tỉnh

Tích cực chuẩn bị cho đại hội khóa IV

08:36 - Thứ Hai, 08/04/2019 Lượt xem: 6404 In bài viết

ĐBP - Theo kế hoạch, Ðại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 7 tới. Thời gian không còn dài và để Ðại hội diễn ra thành công, thời điểm hiện tại, Hội Khuyến học tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức thành công Ðại hội.

Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Hướng tới Ðại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong năm 2018 Hội đã tập trung chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở đảm bảo dân chủ, khách quan và đúng tiến độ. Theo đó, đại hội khuyến học cấp xã, phường, thị trấn đã hoàn thành vào tháng 9/2018 với 2.121 người được bầu vào ban chấp hành khóa mới; đại hội khuyến học cấp huyện, thị, thành phố hoàn thành trong tháng 12/2018 và đã bầu được 281 đồng chí ủy viên ban chấp hành. Song song với đó, Hội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội khuyến học cấp tỉnh, đồng thời thành lập được Ban Tổ chức Ðại hội và 2 tiểu ban phục vụ Ðại hội, gồm: Tiểu ban nội dung và nhân sự, tiểu ban tuyên truyền phục vụ. Trong quá trình thực hiện, mỗi tiểu ban đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai nhiệm vụ được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ðến nay, Hội đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Trong đó, báo cáo đã nêu bật được những kết quả phong trào khuyến học, khuyến tài đạt được trong 5 năm qua; những tồn tại, hạn chế; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới... Hiện các dự thảo báo cáo đã được Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh tham gia đóng góp ý kiến bổ sung và sắp tới Hội sẽ tiếp tục triển khai lấy ý kiến tham gia của Ban Chấp hành, lãnh đạo hội khuyến học các huyện, thị, thành phố.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Hội Khuyến học tỉnh đặc biệt quan tâm là công tác chuẩn bị nhân sự cho Ðại hội. Ðề án nhân sự Ban Chấp hành Hội Khuyến học khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Hội xây dựng đúng quy trình giới thiệu, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, coi trọng chất lượng, có tính kế thừa và phát triển. Tất cả các đồng chí được giới thiệu tham gia ban chấp hành đều là những người có phẩm chất chính trị tốt, quan điểm lập trường vững vàng, có lối sống lành mạnh, đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, được quần chúng tín nhiệm. Trên hết, đây cũng là những người có năng lực, trình độ, kinh nghiệm vận động quần chúng, hiểu biết về công tác hội và tình hình giáo dục ở địa phương, có uy tín và tâm huyết với công việc. Theo đó, dự kiến Ðại hội sẽ bầu 33 đồng chí vào Ban chấp hành, 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ðáng chú ý, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Ðại hội cũng được Hội Khuyến học tỉnh quan tâm đẩy mạnh qua việc chỉ đạo cơ sở Hội tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của Ðại hội; phối hợp với Báo Ðiện Biên Phủ và Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh viết tin, bài tuyên truyền về Ðại hội; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền... Ðặc biệt, để chào mừng Ðại hội, Hội còn phát động phong trào thi đua “Ðẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”; tổ chức hoạt động trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của một số huyện nghèo...


Ðức Thái
Bình luận

Tin khác