Năm học 2020-2021: Phấn đấu 100% số học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày

14:28 - Thứ Hai, 13/05/2019 Lượt xem: 6648 In bài viết
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), cả nước hiện có hơn 80% số học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục hiện hành. Tuy nhiên, theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai trên cả nước từ năm học 2020-2021, tất cả học sinh tiểu học phải được học 2 buổi/ngày với thời lượng mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết học không quá 35 phút.

Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đang là một thách thức lớn đối với một số địa phương có tỷ lệ phòng học/lớp thấp, tỷ lệ giáo viên/lớp chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT cho thấy, các địa phương chưa tổ chức được cho học sinh học 2 buổi/ngày là do khó khăn về quỹ đất, kinh phí và điều kiện sống của người dân. 

Để thực hiện được quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD-ĐT đã đề nghị các địa phương thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó ưu tiên việc cân đối quỹ đất, kinh phí để mỗi năm thực hiện dứt điểm việc dạy học 2 buổi/ngày cho một khối lớp theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Việc này được thực hiện bắt đầu từ khối lớp 1 với mục tiêu có 100% số học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày vào năm học 2020-2021. Lộ trình ở các năm học tiếp theo như sau: Năm học 2021-2022 tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh lớp 2; năm học 2022-2023 ở lớp 3; năm học 2023-2024 ở lớp 4; năm học 2024-2025 ở lớp 5.

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác