Ban hành Thông tư về giá dịch vụ giáo dục và đào tạo

09:51 - Thứ Tư, 25/09/2019 Lượt xem: 6577 In bài viết

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An vừa ký ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo.

Chi phí tuyển sinh và quảng bá tuyển sinh thuộc chi phí trực tiếp trong tính giá dịch vụ đào tạo

Theo Thông tư, giá dịch vụ đào tạo là toàn bộ chi phí tiền lương, vật tư, quản lý, khấu hao tài sản và các chi phí, quỹ khác phục vụ trực tiếp và gián tiếp hoạt động giáo dục và đào tạo. Nguyên tắc tính giá dịch vụ đào tạo tiến tới bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí thành phần. Giá dịch vụ đào tạo được phân biệt theo cấp học, nhóm ngành và chương trình đào tạo và được thay đổi khi các yếu tố cấu thành có sự thay đổi.

Trong tính giá dịch vụ đào tạo, các chi phí trực tiếp chiếm tỷ trọng 62% (gồm chi phí tuyển sinh và quảng bá tuyển sinh chiếm tỷ trọng 10%; tiền coi thi, chấm thi chiếm tỷ trọng 2%...); các chi phí quản lý, chi phí gián tiếp chiếm tỷ trọng 25% (gồm chi phí tiền lương, công cán bộ quản lý, hành chính, phục vụ có tỷ trọng 8%, khấu hao tài sản 5%...); các chi phí thu nhập tăng thêm, phúc lợi, lễ tết chiếm tỷ trọng 13%.

Riêng đối với vấn đề thu học phí, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện bằng số sinh viên/lớp x với định mức học phí của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25-10.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác