Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở huyện Ðiện Biên

08:53 - Thứ Hai, 30/09/2019 Lượt xem: 10876 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Quyết định 281/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ðề án “Ðẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, thời gian qua, huyện Ðiện Biên đã triển khai có hiệu quả các mô hình, đồng thời tích cực đánh giá xếp loại, công nhận danh hiệu gia đình, cộng đồng, dòng họ, đơn vị học tập nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập thường xuyên, góp phần đưa Ðiện Biên trở thành huyện xây dựng xã hội học tập điển hình của tỉnh.

Hiện nay 100% các trường học trên địa bàn huyện Ðiện Biên đều được công nhận đạt danh hiệu “Ðơn vị học tập”. Trong ảnh: Tiết học ngoài giờ lên lớp của học sinh Trường Tiểu học số 1, xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên).

Năm 2014, huyện Ðiện Biên được UBND tỉnh chọn triển khai mô hình thí điểm “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập” giai đoạn 2014 - 2015 theo Ðề án “Ðẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ. Ðược chọn là địa bàn điểm của Ðề án, Hội Khuyến học huyện Ðiện Biên đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai các nội dung trên tới cơ sở và hội viên; tham mưu cho UBND huyện kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn; tổ chức tập huấn đến 100% cán bộ chủ chốt cơ sở. Ðồng thời, chọn 6 thôn, bản, 10 cộng đồng và 30 gia đình thuộc 3 xã (Mường Phăng, Mường Nhà, Thanh Chăn) làm điểm. Kết thúc giai đoạn thí điểm, qua đánh giá của Hội Khuyến học tỉnh cho thấy, 30 gia đình, 10 dòng họ, 6 thôn bản trong diện thí điểm đều đạt gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Sau khi sơ kết, rút kinh nghiệm, từ quý I/2015 đến nay, các mô hình trên đã được triển khai, nhân rộng ra toàn huyện. Và cũng từ đó đến nay, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở huyện Ðiện Biên đã thu hút nhiều gia đình, dòng họ tham gia.

Dòng họ Nguyễn ở xã Thanh Chăn là một trong những dòng họ tiêu biểu của huyện Ðiện Biên về tinh thần hiếu học. Dù còn khó khăn về điều kiện kinh tế nhưng dòng họ luôn nỗ lực và có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ con em tới trường. Năm 2004, dòng họ Nguyễn đã xây dựng quỹ khuyến học riêng nhằm động viên tinh thần, khích lệ mọi người trong dòng họ thi đua học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, ban khuyến học dòng họ Nguyễn còn phát động các phong trào xây dựng quỹ khuyến học gia đình thông qua nhiều hình thức tiết kiệm. Từ năm 2015 đến nay, 100% con em trong dòng họ đủ độ tuổi đều được đến lớp; nhiều người học cao tới cao đẳng, đại học, sau đại học.

Không riêng dòng họ Nguyễn, ở huyện Ðiện Biên còn nhiều dòng họ, gia đình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Vệ ở xã Thanh Xương; dòng họ Bùi ở xã Noong Luống; dòng họ Vàng ở xã Mường Nhà… Theo thống kê của Hội Khuyến học huyện, bình quân hàng năm, huyện Ðiện Biên có 80% trở lên số hộ gia đình đăng kí xây dựng “Gia đình học tập”. Hiện nay, toàn huyện có 235 dòng họ, đa số các dòng họ đã làm tốt việc vận động các hộ gia đình trong dòng họ tham gia xây dựng gia đình học tập, xây dựng quỹ khuyến học dòng họ để khen thưởng cho con cháu đạt thành tích trong học tập và đỗ đạt. Hàng năm có trên 37% dòng họ đạt “Dòng họ học tập”.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” việc xây dựng “Cộng đồng học tập” ở huyện Ðiện Ðiện Biên cũng có chuyển biến tích cực. Năm 2018, huyện có 100% thôn, bản (465/465 thôn, bản) đăng kí “Cộng đồng học tập”; trung bình hàng năm có trên 76% thôn, bản đăng kí được công nhận “Cộng đồng học tập”. Về “Ðơn vị học tập”, hàng năm 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đăng kí tham gia và được công nhận đạt “Ðơn vị học tập”.

Những kết quả tích cực trên là tiền đề quan trọng để huyện Ðiện Biên hoàn thành các mục tiêu đề ra trong lộ trình thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ như: Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 80% gia đình trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 60% dòng họ trở lên được công nhân danh hiệu “Dòng họ học tập”; 100% các trường học đạt danh hiệu “Ðơn vị học tập”;  90% trở lên các đơn vị, cơ quan được công nhận “Ðơn vị học tập”; 100% cán bộ, hội viên được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác