Mỗi trường thành lập một hội đồng để lựa chọn sách giáo khoa mới

15:06 - Thứ Hai, 02/12/2019 Lượt xem: 8335 In bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi ban hành để triển khai sách giáo khoa cho chương trình mới từ năm học 2020-2021.

Ảnh minh hoạ.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định về nguyên tắc, tiêu chí, Hội đồng, quy trình lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, sách giáo khoa được lựa chọn theo nguyên tắc phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt và lựa chọn một sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp.

Việc chọn sách giáo khoa trên tiêu chí cần phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy, học tại cơ sở giáo dục.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa gồm Chủ tịch Hội đồng - là người đứng đầu cơ sở giáo dục; Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó người đứng đầu hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn; Thư ký Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn; Ủy viên Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thành lập một Hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập một Hội đồng.

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa của các nhà xuất bản không được tham gia Hội đồng.

Hội đồng này có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục đã được Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; đề xuất danh mục sách giáo khoa lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng sẽ lựa chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sách giáo khoa được chọn phải có hơn 50% phiếu bầu. Kết quả lựa chọn phải được thông báo ít nhất năm tháng trước khi bắt đầu năm học mới.

Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 30-1-2020.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận