Công bố giá sách giáo khoa lớp 1 trước ngày 15-2-2020

16:29 - Thứ Ba, 31/12/2019 Lượt xem: 6565 In bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà xuất bản khẩn trương có phương án triển khai cung cấp sách giáo khoa lớp 1 đến các địa phương, đồng thời, khẩn trương công bố giá của mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 1 trước ngày 15-2-2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có công văn ngày 27-12, gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin phục vụ việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD-ĐT đề nghị các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin về sách giáo khoa nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ cho từng môn học để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Phương án triển khai cung cấp sách giáo khoa lớp 1 đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo về Bộ GD-ĐT trước ngày 15-1-2020. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, việc công bố giá sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15-2-2020.

Bộ GD-ĐT cho biết cũng đã có công văn gửi các sở GD-ĐT về việc chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể, Bộ GDĐT yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó cần tập trung vào quy trình tổ chức cho giáo viên lựa chọn sách phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm chất lượng, hiệu quả; trách nhiệm của cơ sở giáo dục đối với việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm sự phù hợp giữa đề xuất của các tổ chuyên môn và kết quả của Hội đồng. Góp ý của các Sở GD-ĐT gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 10-1-2020.

Trước đó, ngày 21-11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.Thực hiện quy định của Nghị quyết số 88/2014/QH14 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT đã dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, hiện nay dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến theo quy định.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận