Chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên

08:45 - Thứ Tư, 08/07/2020 Lượt xem: 6484 In bài viết

ĐBP - Tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; nắm chắc tình hình để đưa ra nhiều giải pháp sát thực, hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục ngày càng thiết thực hướng mạnh về cơ sở, chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho cán bộ, nhà giáo, người lao động. Ðời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhà giáo, người lao động được quan tâm chăm lo cải thiện hơn; nền nếp, kỷ cương trong các đơn vị, trường học được tăng cường và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo trao trang thiết bị, vật tư y tế cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Mường Ảng. Ảnh: C.T.V

Công đoàn ngành Giáo dục có 39 công đoàn cơ sở trực thuộc; quản lý trực tiếp 1.807 cán bộ, nhà giáo và người lao động là đoàn viên công đoàn (trong đó tỷ lệ nữ khá đông, chiếm gần 63%). Ðội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn tăng nhanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Công đoàn ngành cụ thể hóa kế hoạch hoạt động, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu của giai đoạn đổi mới giáo dục. Chỉ đạo công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhà giáo, người lao động; trong đó, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục, gương sáng nhà giáo... Ðồng thời chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, nhà giáo, người lao động và có các giải pháp kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; ngay từ đầu năm Công đoàn cơ sở các đơn vị chủ động nắm tình hình, can thiệp kịp thời bảo vệ quyền lợi đối với đoàn viên, người lao động, nhất là chế độ chính sách, tiền lương, thu nhập và phúc lợi. Nhiều đơn vị, trường học quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, tu sửa sân tập thể thao, duy trì nhà công vụ, bếp ăn tập thể... Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị, trường học”. 38/39 đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức ngay từ đầu năm học 2019 - 2020 đúng quy định (Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh chưa tổ chức do mới thành lập vào tháng 11/2019). Công đoàn các đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phúc lợi cao hơn cho cán bộ, nhà giáo, người lao động. Tham gia thực hiện việc xét nâng lương, nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức kịp thời, đúng chế độ; thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ chính sách cho giáo viên, nhất là chế độ chính sách của giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chủ động thực hiện vai trò đại diện trong việc tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng, nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp, luân chuyển và có tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện cho nhà giáo được học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 54/2011/NÐ-CP, ngày 4/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Nghị định 108/2014/NÐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Bà Lò Thị Thời, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục cho biết: Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, Công đoàn giáo dục các cấp đặc biệt quan tâm động viên, chia sẻ khó khăn giúp các nhà giáo yên tâm công tác. Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công đoàn ngành phối hợp với đơn vị chuyên môn hỗ trợ, thăm hỏi động viên gia đình cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và bản thân cán bộ, nhà giáo và người lao động mắc bệnh hiểm nghèo 476 suất quà với tổng số tiền 556 triệu đồng. Ðầu tháng 5 vừa qua, Công đoàn ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo hỗ trợ 20 giáo viên, người lao động thuộc Phòng Giáo dục và Ðào tạo TX. Mường Lay, huyện Nậm Pồ có hoàn cảnh gia đình khó khăn bị thiệt hại do mưa đá, gió lốc với tổng số tiền 93 triệu đồng. Ðề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 6 cán bộ, nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng do giông lốc với số tiền 14 triệu đồng và 10 triệu đồng cho 10 cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19... Từ đó góp phần tích cực ổn định tư tưởng, giúp đội ngũ nhà giáo, người lao động yên tâm công tác, ngày càng gắn bó với nhà trường, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác