Giữ nguyên mức trần học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

09:22 - Thứ Ba, 07/09/2021 Lượt xem: 1767 In bài viết

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, năm học 2021-2022, mức trần học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giữ nguyên như năm học 2020-2021.

Tuy nhiên, từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026, mức trần học phí sẽ điều chỉnh. Cụ thể, đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, mức học phí tối đa không quá 2 lần so với mức học phí cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được chủ động xây dựng và quyết định mức học phí theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản khác có liên quan.

Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao (kể cả chương trình chuyển giao từ nước ngoài đối với giáo dục nghề nghiệp), các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định mức học phí của chương trình đó...

P.V (theo HNM)
Bình luận