UBND huyện được quyền cấp GCN cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

08:34 - Thứ Tư, 20/07/2016 Lượt xem: 3680 In bài viết
ĐBP - Đó là một trong 6 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực viễn thông và internet, xuất bản đã chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, kể từ ngày 18/7/2016.

Ngoài thủ tục cấp giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, kể từ ngày 18/7/2016 trở đi, UBND cấp huyện còn thực hiện các thủ tục: sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại GCN đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện); thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở photocopy (cấp huyện).

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp GCN đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là 10 ngày, kể từ ngày UBND huyện nhận đủ hồ sơ đề nghị của cá nhân theo quy định; với đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại GCN đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Thời hạn để UBND cấp huyện thực hiện cập nhật thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) là 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khai báo của cơ sở dịch vụ photocopy.

Lê Anh
Bình luận