Giáo dụcKhoa học

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

15:50 - Thứ Hai, 10/06/2019 Lượt xem: 5008 In bài viết

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng (AT-ANM) nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng chỉ thị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước khác chỉ định, kiện toàn đầu mối đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng (ATTTM) để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm AT-ANM; phối hợp chặt chẽ cơ quan chuyên trách về AT-ANM của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá AT-ANM...

Thủ tướng cũng chỉ thị ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về AT-ANM theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử... Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai giải pháp bảo đảm ATTTM tổng thể trong cơ quan, tổ chức nhà nước, các biện pháp nâng cao thứ hạng của Việt Nam về AT-ANM trên thế giới; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ATTTM của Việt Nam, tổ chức đánh giá và công bố định kỳ hằng năm; cải thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy ATTTM; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về ATTTM quốc gia các giai đoạn tiếp theo.

Bộ Công an tăng cường bảo đảm AT-ANM đối với các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực do Bộ chịu trách nhiệm quản lý; phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong hoạt động thẩm định cấp độ và bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia...

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận