Lúa Bắc hương 9 – Bước đầu góp phần hình thành chuỗi liên kết sản xuất

08:28 - Thứ Hai, 22/05/2017 Lượt xem: 7669 In bài viết

ĐBP - Vụ mùa năm 2016, Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quốc tế đã gieo cấy thử nghiệm mô hình giống lúa Bắc hương 9 trên địa bàn 2 xã: Nà Tấu và Nà Nhạn (huyện Điện Biên), và đã cho kết quả rất khả quan nên được người dân và các doanh nghiệp sản xuất gạo trên địa bàn rất tin tưởng về chất lượng, khả năng sinh trưởng, chống chịu sâu bệnh của giống lúa này. Vì vậy, vụ đông xuân 2016 – 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã cho phép Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quốc tế thực hiện sản xuất thử giống lúa thuần chất lượng Bắc hương 9, với quy mô khoảng 2ha, trên địa bàn xã Thanh Yên (huyện Điện Biên). Trong đó, Doanh nghiệp Tư nhân Xuân Hà đã gieo cấy thử nghiệm hơn 2.500m2 và sản phẩm làm ra được bao tiêu thu mua bởi Công ty TNHH Giống nông nghiệp Trường Hương tỉnh Điện Biên. Qua đó, bước đầu đã góp phần hình thành nên chuỗi liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp sản xuất giống với công ty sản xuất gạo và người trồng lúa; nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích cho người dân. 

Bình luận
Back To Top