Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2

09:23 - Thứ Sáu, 26/05/2017 Lượt xem: 7082 In bài viết
ĐBP - Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 có tổng mức vốn Ngân hàng Thế giới dự kiến khoảng 231.581 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 15/5 mới giải ngân được 9.970 triệu đồng vốn Ngân hàng Thế giới (đạt 8,85% tổng vốn) chưa tương ứng với khối lượng công việc đã triển khai thực hiện. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2017, trên cơ sở khối lượng thực hiện đã được Kho bạc Nhà nước các cấp kiểm soát chi, UBND tỉnh sẽ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bổ sung kế hoạch vốn.

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán số vốn đã giao, làm cơ sở báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bổ sung kế hoạch vốn Ngân hàng Thế giới cho Dự án trong năm 2017 đáp ứng khối lượng công việc còn lại của Dự án, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án; Ban Quản lý Dự án giảm nghèo phối hợp với UBND và ban quản lý dự án giảm nghèo các huyện: Mường Ảng, Tủa Chùa, Mường Chà, Điện Biên Đông trong việc quản lý điều hành dự án, theo dõi, hướng dẫn và giám sát công tác triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và mục tiêu kế hoạch; UBND 4 huyện tập trung chỉ đạo ban quản lý dự án giảm nghèo huyện, các ban phát triển xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiểu hợp phần của dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, khẩn trương hoàn tất các hồ sơ thủ tục có liên quan để đẩy nhanh tiến độ kiểm soát chi đối với các hoạt động được giao làm chủ đầu tư...

Hoàng Lâm (b/s)
Bình luận
Back To Top