Tiết kiệm chi ngân sách

09:39 - Thứ Sáu, 24/11/2017 Lượt xem: 5750 In bài viết
ĐBP - Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã cắt giảm hơn 150,6 tỷ đồng chi ngân sách thường xuyên, không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách mà còn tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tăng nguồn dự phòng ngân sách góp phần đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

 

Giáo dục vùng cao huyện Ðiện Biên Ðông được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy.

Ngay từ khâu phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị; tỉnh ta đã giao tiết kiệm các khoản chi thường xuyên 10% (năm 2017) và 20% (năm 2016); xác định số tiết kiệm chi thường xuyên cụ thể của từng địa phương, đơn vị để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương. Ban hành chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách hàng năm; quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương để chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách Nhà nước khi chưa có nguồn đảm bảo. Thực hiện cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cơ bản thực hiện dự toán chi đúng chế độ, chính sách, triệt để tiết kiệm, thực hiện các mục tiêu kiềm chế lạm phát, tăng cường kỷ luật trong chi tiêu công quỹ, kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ Nhà nước quy định. Năm 2017, trên cơ sở dự toán được giao, các cấp, các ngành đã chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách. Theo đó đã tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm 2017 với số tiền hơn 79,6 tỷ đồng (trong đó, khối tỉnh tiết kiệm gần 20 tỷ đồng; khối huyện, thị xã, thành phố tiết kiệm hơn 59,8 tỷ đồng). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí, như: quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các doanh nghiệp Nhà nước, các dự án đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị… Nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, việc tổ chức mua sắm tài sản Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc mua sắm tài sản của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu thầu, giúp công tác mua sắm này đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Vốn đầu tư công được phân bổ có trọng tâm, trọng điểm; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công được kiểm duyệt chặt chẽ từ khâu thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đảm bảo khả năng cân đối vốn để hoàn thành đưa vào sử dụng. Tỉnh cũng đã quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định về thẩm quyền phê duyệt danh mục đầu tư; đề xuất các chuẩn mực đánh giá hiệu quả sử dụng, quản lý vốn đầu tư. Chấp hành quy trình cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tư đảm bảo kiểm soát chặt chẽ ngay trong giai đoạn tạm ứng, thanh toán vốn theo tiến độ thực hiện dự án; đẩy nhanh công tác quyết toán vốn công trình hoàn thành nhằm đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả trong quá trình xây dựng, đảm bảo thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư hiệu quả, phát hiện và xử lý những sai phạm, kịp thời thu hồi vốn cho ngân sách. Trong năm 2017 qua công tác thẩm định dự án, cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tư, các đơn vị chuyên ngành của tỉnh đã cắt giảm chi phí đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình không cần thiết phải đầu tư và một số giải pháp thiết kế chưa hợp lý; giảm trừ qua quá trình thanh quyết toán vốn đầu tư tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng công trình cho ngân sách Nhà nước. Cụ thể, tiết kiệm ngân sách Nhà nước hơn 72 tỷ đồng qua công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình (so với tổng mức đầu tư các dự án được đề nghị thẩm định); tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước gần 11,8 tỷ đồng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 1,4 tỷ đồng qua công tác cấp phát, thanh quyết toán vốn đầu tư, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng quy trình.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top