Bốn khoản thu nhập từ tiền lương không tính thuế thu nhập cá nhân

02:38 - Thứ Năm, 30/11/2017 Lượt xem: 2944 In bài viết
Người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật... sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo Luật thuế thu nhập cá nhân 2009, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012, Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 thống kê có khoảng 4 khoản thu nhập từ tiền lương sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

 

Người lao động sẽ có 4 khoản tiền lương không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Một là phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

Hai là phần tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

Ba là phần tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng. 

Cuối cùng là phần thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

P.V (Theo HNM)
Bình luận