Triển khai 6 mô hình cánh đồng mẫu lớn

08:30 - Thứ Hai, 04/12/2017 Lượt xem: 2413 In bài viết
ĐBP - Vụ đông xuân 2017 - 2018, toàn tỉnh triển khai xây dựng 6 mô hình cánh đồng mẫu lớn, tổng diện tích 201ha với 3 giống lúa: Bắc thơm số 7, IR64 và Vai gãy. Trong đó, 4 mô hình diện tích 131ha tại 2 xã: Thanh Yên và Thanh Xương (huyện Ðiện Biên) gieo cấy giống lúa Bắc thơm số 7 và IR64; 2 mô hình tại xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa) gieo cấy giống lúa Vai gãy.

Việc triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến là giải pháp để nâng cao giá trị lợi nhuận trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp, góp phần đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phạm Trung
Bình luận