Ðẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

08:59 - Thứ Hai, 12/03/2018 Lượt xem: 6630 In bài viết
ĐBP - Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) qua các giai đoạn, đến nay toàn tỉnh còn 11 doanh nghiệp có vốn Nhà nước (giảm 32 doanh nghiệp sau sắp xếp, đổi mới). Thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TU, ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN, tỉnh ta đặt mục tiêu đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực…

Ðánh giá hiệu quả hoạt động sắp xếp, đổi mới DNNN, ông Hoàng Tiến Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư khẳng định: Cái được lớn nhất đó là tình hình tài chính của các doanh nghiệp đã được lành mạnh hóa. Cơ cấu lao động hợp lý hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Ða số doanh nghiệp sau sắp xếp, đổi mới đã nhanh chóng ổn định lại tổ chức, sản xuất kinh doanh theo cơ chế mới, năng động tìm kiếm thị trường, có xu hướng phát triển vươn lên dần khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Song bên cạnh đó là hiệu quả hoạt động của một số DNNN chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, chưa phát huy được vai trò nòng cốt của DNNN trong khu vực kinh tế, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp. Thậm chí có doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài, mất hết vốn Nhà nước như Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 tỉnh Ðiện Biên. Trong khi đó, việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn bởi nhiều nguyên nhân.

 

Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Ðiện Biên thực hiện bán một phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2018. Trong ảnh: Nhân viên Công ty giới thiệu mặt hàng giống cây trồng cho khách hàng.

Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là tập trung xử lý dứt điểm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, mất hết vốn Nhà nước. Ðẩy mạnh quá trình thực hiện thoái vốn Nhà nước đối với những DNNN không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối theo danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020. Xây dựng đội ngũ quản lý có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của DNNN; đồng thời thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp…

Ðể hoàn thành cơ cấu lại, đổi mới DNNN giai đoạn 2017 - 2020 trên cơ sở các tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước, UBND tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Cụ thể, năm 2018 thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại 2 doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Ðầu tư xây dựng và Quản lý giao thông tỉnh Ðiện Biên; Công ty Cổ phần Ðầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ II tỉnh Ðiện Biên; bán bớt phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Ðiện Biên; xử lý dứt điểm vấn đề thua lỗ hết vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 tỉnh Ðiện Biên. 2018 cũng bàn giao 3 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn và Ðầu tư xây dựng tỉnh Ðiện Biên; Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Ðiện Biên, Công ty Cổ phần Lạc Hồng Ðiện Biên về Tổng Công ty Ðầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới DNNN của tỉnh tiếp tục rà soát, cụ thể hóa cơ chế, chính sách đối với DNNN, đặc biệt là vấn đề quản lý vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; giám sát triển khai kế hoạch thoái vốn đảm bảo công khai, minh bạch. Thực hiện kế hoạch đó, đến nay, các doanh nghiệp trên đã và đang tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện đúng quy trình thoái vốn Nhà nước, bán bớt một phần vốn Nhà nước theo quy định.

Với các giải pháp tích cực triển khai thực hiện, mục tiêu Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang được chỉ đạo theo lộ trình cụ thể, quyết tâm cao. Tin rằng, sau cơ cấu lại, đổi mới, các doanh nghiệp tiếp tục phát triển đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top