Thực hiện Ðề án 79 tại huyện Mường Nhé

Cơ bản đạt những mục tiêu quan trọng

09:32 - Thứ Tư, 14/03/2018 Lượt xem: 6288 In bài viết
ĐBP - Theo báo cáo từ UBND huyện Mường Nhé - cơ quan Thường trực thực hiện Quyết định 79/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tính đến cuối quý I/2018, các cơ quan chức năng cùng những hộ dân trong phạm vi điều chỉnh Ðề án 79 đã thực hiện được cơ bản những mục tiêu quan trọng Ðề án đề ra...

 

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mường Nhé tuyên truyền về Ðề án 79 cho người dân bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn. Ảnh: Đức Hạnh

Ðược thực hiện từ năm 2012, Ðề án 79 có mục tiêu tổng quát là đến cuối năm 2015, tại địa bàn huyện Mường Nhé cũ (nay là 2 huyện Mường Nhé, Nậm Pồ) các cơ quan chức năng hoàn thành việc sắp xếp, ổn định đời sống cho gần 11.000 hộ, khoảng 6,2 vạn người; phấn đấu thu nhập bình quân đạt 550.000 đồng/người/tháng (tiêu chí cũ); giảm số hộ nghèo từ 77% năm 2011, xuống còn 52% khi kết thúc Ðề án (31/12/2015). Tuy nhiên, quá trình triển khai còn không ít vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Như phạm vi thực hiện Ðề án trên địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn… Bên cạnh đó còn có những nguyên nhân chủ quan: Công tác tuyên truyền vận động thực hiện Ðề án của các cơ quan chức năng còn hạn chế, bất cập; một số cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã hội cấp cơ sở chưa nhận thức đúng đắn về mục tiêu, quy mô và các bước tiến hành Ðề án; có lúc, có nơi công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện Ðề án chưa tốt; tiến độ triển khai thực hiện các dự án thành phần: đo đạc, quy chủ, lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng; xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; hỗ trợ đời sống và phát triển sản xuất... được thực hiện bởi nhiều sở, ngành, đơn vị, trong đó không ít đơn vị thiếu kinh nghiệm, nhân lực trong quá trình thực hiện các tiểu dự án. Theo kế hoạch, tính đến ngày 31/12/2015, Ðề án sẽ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên cuối năm 2015, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của Ðề án mới chỉ đạt dưới 50%. Do đó Ðề án được Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian thực hiện tới năm 2020, đồng thời quyết định bổ sung kinh phí thêm hàng trăm tỷ đồng.

Từ năm 2017, các cơ quan chức năng tập trung và quyết tâm thực hiện từng giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Ðề án. Ðặc biệt, là những khó khăn trong thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở... giải quyết nhu cầu đất sản xuất cho nông dân, Ban Chỉ đạo Ðề án 79 tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các giải pháp cấp đất sản xuất, đáp ứng nhu cầu canh tác của nhân dân; tiếp tục phê duyệt và thực hiện hiệu quả các phương án hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân. UBND huyện Mường Nhé đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau khi các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục, hồ sơ. Trước mắt tập trung làm tốt việc hỗ trợ gạo cho người dân tại những bản mới thành lập nhưng chưa bố trí được đất sản xuất.

Tính đến tháng 3/2018 các cơ quan chức năng đã thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định cho 980 hộ/1.079 hộ, đạt 90,82%; di chuyển dân đến đảm bảo số hộ và bố trí sắp xếp ổn định tại 23/31 điểm bản, đạt 74,2% so với tổng số phương án phê duyệt. Cuối năm 2017, Huyện ủy, UBND huyện Mường Nhé phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 22/2/2017 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do tại huyện Mường Nhé, giải quyết đưa 75 hộ, 387 nhân khẩu ra khỏi khu vực Tá Phì Chà, xã Chung Chải, đến định cư tại các điểm bản thuộc Ðề án 79 (Tân Phong, Nậm Kè 2, Mường Toong 9) hoặc trở về nơi ở cũ. Tại những điểm ổn định dân cư theo Ðề án 79, các cơ quan chức năng đã cơ bản hoàn thành việc chia đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân, với mức trung bình khoảng 400m2 đất ở/hộ; từ 1 - 2ha đất sản xuất/hộ. Tại nơi ở mới, các chủ đầu tư đã thực hiện hỗ trợ đời sống, sản xuất cho người dân, như: giống vật nuôi, cây trồng để người dân có tư liệu sản xuất. Triển khai thực hiện đầu tư 188/247 công trình, dự án đạt 76,1% so với mục tiêu của Ðề án.

Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top