Chìa khóa để người dân tộc thiểu số thoát nghèo

09:28 - Thứ Sáu, 31/08/2018 Lượt xem: 9088 In bài viết
ĐBP - Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ðảng bộ huyện Mường Nhé. Ðể hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, huyện xác định phải thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Huyện Mường Nhé có trên 90% người dân tộc thiểu số (DTTS). Trong những năm qua, huyện đã tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào DTTS được thực hiện đầy đủ và đồng bộ góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn. Hàng chục chính sách dành cho đồng bào DTTS tiếp tục được triển khai ở huyện như: Chương trình 135; Nghị quyết 30a; Quyết định 755; các chính sách an sinh xã hội cũng được quan tâm triển khai hiệu quả. Ông Lù Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Bên cạnh việc triển khai kịp thời việc hỗ trợ các chính sách, nhất là hỗ trợ về giống vật nuôi, cây trồng cho người dân, huyện cũng  đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn nhằm trang bị cho bà con những kiến thức, kỹ thuật mới trong sản xuất, chăn nuôi.

Các chính sách dân tộc hiện nay được bổ sung khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực và phủ kín đến từng hộ gia đình người DTTS. Trong đó, các công trình hạ tầng thiết yếu được xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc ở Mường Nhé trong đời sống sinh hoạt, sản xuất và cải thiện đời sống tinh thần. Hệ thống hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư. Ðến nay, 8/11 xã có đường nhựa, đường bê tông đến tận trung tâm xã; đường giao thông liên bản, nội bản đã được bê tông hóa, đảm bảo giao thông thông suốt 4 mùa. Về lĩnh vực thủy lợi, huyện đã tập trung ưu tiên vốn đầu tư cải tạo, sửa chữa và xây dựng các công trình phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, đưa tổng diện tích sản xuất nông nghiệp chủ động được nước của toàn huyện hiện nay lên trên 80%. Các chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư đã cơ bản giải quyết nhu cầu về điện, đường, trường, trạm, tạo tiền đề quan trọng nâng cao khả năng tiếp cận của đồng bào đối với các dịch vụ xã hội.

Hỗ trợ phát triển sản xuất cũng là chính sách có tác động lớn đến đời sống kinh tế của bà con nơi đây. Bởi qua việc hỗ trợ, không chỉ giúp bà con có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, mà quan trọng hơn là giúp đồng bào DTTS nắm bắt và áp dụng những phương thức sản xuất mới, hiệu quả hơn. Năm 2018 huyện Mường Nhé tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho nhân dân về cây, con giống, mở các mô hình sản xuất, lớp tập huấn, đào tạo nghề để tăng cường ứng dụng khoa học vào sản xuất.

Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chương trình, dự án thuộc các chính sách dành cho đồng bào DTTS trên địa bàn là cách tốt nhất để giúp họ có điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Với tinh thần triển khai và những cách làm cụ thể của từng cơ quan được giao thực hiện, các chính sách đã và đang đi vào cuộc sống, đồng bào ở vùng biên Mường Nhé có thêm nhiều cơ hội để thoát nghèo.

Thanh Tùng (Ðài TT - TH Mường Nhé)
Bình luận