Hiệu quả từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

09:28 - Thứ Sáu, 19/10/2018 Lượt xem: 11542 In bài viết

ĐBP - Huyện Ðiện Biên hiện có quy hoạch hơn 127.000ha đất lâm nghiệp; trong đó hơn 81.500ha đất có rừng, gồm trên 68.200ha rừng tự nhiên hơn, còn lại là rừng trồng, tập trung tại các xã: Mường Lói, Mường Phăng, Nà Nhạn, Phu Luông, Mường Pồn. Những năm qua, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có trên địa bàn huyện và nâng cao đời sống cho người dân tham gia trồng, quản lý, bảo vệ rừng.

 

Người dân xã Nà Nhạn phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa phòng, chống cháy rừng.

Từ năm 2016 huyện Ðiện Biên thực hiện chi trả tiền DVMTR theo Nghị định 99/2010/NÐ-CP cho 8 xã gồm: Mường Pồn, Mường Phăng, Nà Nhạn, Nà Tấu, Pá Khoang, Hua Thanh, Phu Luông, Mường Lói với tổng diện tích được chi trả hơn 13.600/16.700ha. Ðối tượng được chi trả gồm 100 cộng đồng và 173 hộ gia đình, cá nhân. Năm 2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện chi trả tiền DVMTR cho 159 chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng, tổ chức của huyện. Tổng diện tích quy đổi nghiệm thu được chi trả trên 18.371ha, với số tiền gần 3,8 tỷ đồng.

Ông Mùa A Hừ, Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn, cho biết: Nà Nhạn có tổng diện tích tự nhiên gần 7.700ha; trong đó, đất lâm nghiệp 4.500ha, đất có rừng hơn 3.000ha. Diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR của xã trên 3.000ha, giao cho 17 hộ gia đình, 22 cộng đồng thôn, bản quản lý bảo vệ. Năm 2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thanh toán 376 triệu đồng tiền chi trả DVMTR cho xã. Từ khi được hưởng chính sách chi trả DVMTR, nhiều hộ dân, chủ rừng đã cam kết bảo vệ tốt diện tích rừng được giao, tiếp tục khoanh nuôi tái sinh rừng, đồng thời tích cực đăng ký trồng rừng tại các khu đất trống, đồi trọc, nương bạc màu.

Nhờ thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR nên thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Ðiện Biên cơ bản đảm bảo, giữ vững diện tích rừng hiện có. Theo ông Nguyễn Cương Quyết, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ðiện Biên, đến nay toàn bộ diện tích rừng tự nhiên và rừng sản xuất huyện đã giao cho cộng đồng dân cư và hộ dân quản lý, bảo vệ. Nhờ chính sách chi trả DVMTR, ý thức bảo vệ rừng của người dân được thụ hưởng đã có những chuyển biến tích cực. Qua đó, gắn được trách nhiệm và lợi ích của người dân đối với rừng, từ đó có những biện pháp ngăn chặn hành vi xâm hại rừng. Tại những khu vực được hưởng chính sách chi trả DVMTR, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ rừng, các bộ phận nhận khoán bảo vệ rừng với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm trong công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Thời gian tới, Hạt sẽ tiếp tục phối hợp cùng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tăng cường tuyên truyền đến người dân chính sách chi trả DVMTR để công tác quản lý, bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao hơn.

Cùng với triển khai đầy đủ chính sách chi trả DVMTR, từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại 465 thôn, bản, thu hút hơn 20.500 người tham gia học tập, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép; góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển nông - lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Người dân được hưởng lợi từ rừng, nâng cao chất lượng đời sống nên ngày càng có ý thức bảo vệ rừng tốt hơn. Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt 49,7%.

Bài, ảnh: Thu Phương
Bình luận