Tăng cường quản lý, thu hồi nợ đọng thuế

09:06 - Thứ Tư, 31/10/2018 Lượt xem: 6246 In bài viết

ĐBP - Năm 2018, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao thu 1.000 tỷ đồng; HÐND và UBND tỉnh giao thu 1.030 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9/2018, toàn ngành thu được hơn 757 tỷ đồng (đạt 73,5% kế hoạch), tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, một số huyện có số thu đạt cao, như: Huyện Ðiện Biên Ðông, Nậm Pồ, TX. Mường Lay… Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tín hiệu tích cực đối với công tác thu thuế của toàn ngành.

 

Người dân làm thủ tục kê khai, nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Tuần Giáo.

Mặc dù, công tác thu thuế đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng tình hình nợ thuế trên địa bàn tỉnh còn cao và có chiều hướng gia tăng. 9 tháng qua, tổng số nợ thuế là gần 260 tỷ đồng (chiếm 34,3% tổng số thu) và tăng 9% so với năm 2017. Trong đó, một số địa phương có số nợ thuế cao, gồm: TP. Ðiện Biên Phủ hơn 131 tỷ đồng (chiếm 79,9% tổng số thu), tăng 15% so với cả năm 2017; Tuần Giáo gần 7,5 tỷ đồng (chiếm 21,6%), tăng 20% so với năm 2017; Mường Ảng gần 11 tỷ đồng (chiếm 112,2%), tăng 16% so với cả năm 2017...

Nguyên nhân nợ đọng thuế gia tăng là do tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cũng gặp nhiều bất lợi, nhiều doanh nghiệp phát sinh doanh thu đạt thấp hoặc không phát sinh doanh thu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; nợ xây dựng cơ bản chưa được giải quyết dứt điểm nên người nộp không có khả năng nộp đúng hạn… Bên cạnh nguyên nhân khách quan thì một số đơn vị thuế chưa thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế nên các khoản nợ kéo dài, các khoản nợ khó thu do người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, chờ giải thể, mất khả năng thanh toán; công tác phối kết hợp trao đổi thông tin còn hạn chế...

Theo đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, thì: Trước thực trạng trên, ngành Thuế tỉnh đã triển khai các biện pháp quản lý nợ thuế như, thực hiện phân công, giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi nợ đọng thuế tới tất cả cán bộ ngành Thuế phụ trách doanh nghiệp, người nộp thuế. Toàn ngành đã ban hành 100% thông báo nộp tiền nợ thuế đến từng doanh nghiệp; đồng thời công khai thông tin các doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế. Trong 9 tháng qua, Cục Thuế tỉnh đã ban hành 570 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền hơn 219 tỷ đồng bằng các hình thức như cưỡng chế qua tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Ðồng thời, thực hiện thanh tra thuế tại 15 doanh nghiệp, phát hiện, truy thu và xử phạt gần 3,8 tỷ đồng; đôn đốc thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Toàn ngành đã thực hiện phân tích, kiểm tra tại địa bàn với tổng số 1.300 lượt hồ sơ kê khai thuế; kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp 109 cuộc. Truy thu, truy hoàn và xử phạt hơn 2,4 tỷ đồng… Bằng các biện pháp về công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, từ đầu năm đến nay toàn ngành Thuế đã thu hồi nợ thuế được 165 tỷ đồng; trong đó thu nợ thuế đến cuối năm 2017 chuyển sang là 65 tỷ đồng, thu nợ thuế phát sinh 2018 là 100 tỷ đồng.

Ðể tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trong những tháng cuối năm 2018, Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà roát, phân loại các khoản nợ thuế, xác định chính xác các khoản nợ có khả năng thu. Ðôn đốc và xử lý kịp thời đối với các khoản nợ mới phát sinh. Xây dựng và giao chỉ tiêu đến từng đơn vị, chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức của người nộp thuế; đồng thời kiến nghị xây dựng cơ chế để xử lý những trường hợp cố tình nợ thuế...

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận

Tin khác

Back To Top