Mường Báng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

10:49 - Thứ Tư, 30/01/2019 Lượt xem: 10070 In bài viết

ĐBP - Với vị trí địa lý thuận lợi gần trung tâm huyện, có cánh đồng tương đối rộng, bằng phẳng thuận tiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp; dân cư đa số là đồng bào người dân tộc Thái, Mông có kinh nghiệm, kỹ thuật phát triển chăn nuôi đại gia súc, cây lương thực; chính vì thế, xã Mường Báng được huyện Tủa Chùa chọn là xã thí điểm xây dựng nông thôn mới.

 

Ðược đầu tư hạ tầng cơ sở, trong đó có đường giao thông nông thôn giúp người dân thôn Phiêng Bung (xã Mường Báng) đi lại thuận tiện, trao đổi lưu thông hàng hóa.

Với sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chính sách an sinh xã hội dành cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135/CP, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều chương trình, dự án khác… hạ tầng cơ sở, bộ mặt kinh tế - xã hội thôn, bản nông thôn xã Mường Báng đã đổi thay nhiều. Cùng với đó, nhân dân các dân tộc trong xã phát huy tiềm năng thế mạnh đất đai, tài nguyên, nhân lực lao động, tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập cách phát triển kinh tế theo nhu cầu thị trường, đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Ông Lò Văn Nắm, Chủ tịch UBND xã Mường Báng, cho biết:  Với sự vào cuộc quyết liệt, đầy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, sự đồng thuận ủng hộ tham gia nhiệt tình của người dân ở cộng đồng dân cư, công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã đang về đích theo kế hoạch. Ðến thời điểm này, xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống chính trị cơ sở, đời sống văn hóa ở khu dân cư... mấy năm gần đây đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 26,3%, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của huyện, đường trục các thôn, bản được rải nhựa hoặc bê tông hóa đạt 82%; các thôn bản đều được xây dựng công trình thủy lợi phục vụ phát triển cây trồng theo hướng bền vững; có 91,8% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 75% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo quy định; có 5/6 trường học đạt tiêu chuẩn quốc gia, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Nhiều hộ đạt danh hiệu “sản xuất kinh doanh giỏi”, gia đình văn hóa. Ðời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Anh Thào A Páo, Bí thư Chi đoàn thôn Phiêng Bung cho biết: Những năm gần đây, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phổ biến pháp luật, kỹ thuật phát triển cây trồng vật nuôi, nhận thức hiểu biết về pháp luật, xã hội của người dân được nâng cao. Thôn có điện lưới quốc gia, thuận lợi cho việc học tập của con em, nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần. Ðược đầu tư xây dựng công trình thủy lợi giúp người dân xóa bỏ tập quán trồng lúa trên nương, chuyển đổi sản xuất xuống ruộng, canh tác ổn định. Ðường dân sinh nội thôn được bê tông hóa, điểm trường mầm non được xây dựng kiên cố; các hộ thi đua xây dựng gia đình văn hóa bằng việc đưa chuồng trại gia súc xa nhà, các gia đình tạo điều kiện cho con em đi học và học tập chuyên cần, thanh niên thi đua phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Nhiều đoàn viên thanh niên chủ động tự lập cuộc sống, khởi nghiệp bằng việc học tập mở rộng ngành nghề, đi lao động cho các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống... Thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, có nhiều giải pháp trong tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả, chung tay giữa cấp ủy, chính quyền và người dân xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt kinh tế - xã hội nông thôn, đời sống vật chất tinh thần người dân xã Mường Báng đang thay đổi, xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian tới để đạt xã nông thôn mới.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận