Nậm Pồ phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển năm 2019

09:42 - Thứ Hai, 18/02/2019 Lượt xem: 8594 In bài viết

ĐBP - Xác định năm 2019 là năm quyết định hoàn thành các chỉ tiêu Ðại hội Ðảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nậm Pồ quyết tâm hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện trước 1 năm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: Năm 2018, các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị của huyện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu như tổng giá trị sản xuất, sản lượng lương thực có hạt, tổng đàn gia súc, lương thực bình quân đầu người, thu ngân sách trên địa bàn, tỷ lệ che phủ rừng... đều đạt và vượt  so với kế hoạch. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một cách toàn diện, khách quan rằng: thời gian qua, cơ cấu kinh tế của Nậm Pồ chuyển dịch chưa vững chắc, tốc độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện chưa phát triển. Một số chỉ tiêu như: giảm tỷ lệ hộ nghèo; đào tạo nghề; tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc xin, giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi chưa đạt kế hoạch. Việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tà đạo... gặp nhiều khó khăn.

Từ tình hình trên, ngay từ những ngày đầu năm 2019, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Nậm Pồ đã tập trung cao, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kết luận của cấp trên. Ðồng thời ban hành, triển khai Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2019. Cụ thể, huyện xác định tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển hạ tầng, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng quan hệ đối ngoại. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tổng giá trị sản xuất theo giá thực tế phấn đấu đạt 826,377 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.689,21 tấn; lương thực bình quân đạt 367,62kg/người/năm; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 41%... Huyện Nậm Pồ cũng phấn đấu 15/15 xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại thuận lợi; đảm bảo 15/15 xã sử dụng điện an toàn, thường xuyên; 102/132 bản có điện lưới quốc gia, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 75,8%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 82%; có thêm 1 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới và không có xã dưới 6 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; bình quân có 6,4 bác sĩ/vạn dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 54,76%.

Ðể đạt các chỉ tiêu đó, huyện đã bàn thảo và xác định quyết tâm tập trung ở 3 lĩnh vực tạo bứt phá gồm: phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn; đổi mới tổ chức sản xuất, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp vào địa bàn liên kết với nông dân tổ chức phát triển sản xuất. Kết cấu hạ tầng phải tiếp tục chuyển biến mạnh hơn nữa, trong đó xác định nâng cấp trụ sở các xã: Phìn Hồ, Nà Bủng; cải tạo các tuyến đường tại các xã: Phìn Hồ, Nậm Chua, Na Cô Sa, Nậm Nhừ, Si Pa Phìn. Sản xuất nông nghiệp phải có đột phá mới nhằm nâng giá trị thương mại các sản phẩm nông, lâm của huyện như: sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm; xây dựng thương hiệu cho một một số sản phẩm đặc trưng: Mật ong, mận Ham Xoong, sa nhân; phát triển mới ngành nuôi trồng, khai thác thủy sản vùng hồ thủy điện Nậm Nhùn; tăng cường khai hoang ruộng bậc thang.

Phạm Dương
Bình luận