Xuân Lao nỗ lực xóa đói giảm nghèo

08:57 - Thứ Tư, 06/03/2019 Lượt xem: 9521 In bài viết

ĐBP - Xác định xóa đói giảm nghèo (XÐGN) là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, trong những năm qua UBND xã Xuân Lao đã thành lập Ban chỉ đạo XÐGN, cùng cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã phân công rõ trách nhiệm cho từng đoàn thể, thành viên; mỗi thành viên phụ trách từ 1-2 bản. Nhờ đó mà công tác xóa đói giảm nghèo của xã đã đạt những thành quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo từ trên 60% (năm 2015) đến nay giảm còn 48,52%.

 

Người dân xã Xuân Lao thực hiện nuôi nhốt gia súc, nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xã Xuân Lao đã cụ thể thành các chương trình hành động, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Xã xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chương trình XÐGN cho cán bộ công chức xã, cán bộ công tác mặt trận cơ sở để từ đó giúp quần chúng nhân dân nắm bắt và hiểu rõ. Thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; xã luôn triển khai công tác sản xuất thực hiện diện tích trên nương và dưới ruộng theo Nghị quyết của HÐND xã giao; chỉ đạo khuyến nông thường xuyên thăm đồng và khuyến khích, hướng dẫn nhân dân ứng dụng các khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi; đẩy mạnh nhân rộng các mô hình, dự án chăn nuôi có hiệu quả để nhân dân nắm bắt và áp dụng. Xuân Lao đã vận động nhân dân khai hoang, phục hóa tạo ruộng bậc thang chuyên sản xuất lúa nước tại các bãi Phiêng Váng, Phiêng Lự, Phiêng Lao (riêng năm 2018 đã thực hiện được 43,73ha). Ðẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năm 2018 xã mở 3 lớp học nghề; trong đó, 1 lớp về công tác trồng rau sạch, 2 lớp học về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng số 88 học viên...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên các chỉ tiêu về kinh tế xã hội của xã hàng năm đều đạt và vượt; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Cụ thể năm 2018, tổng sản lượng lương thực cây có hạt của xã là 1.863,5 tấn, đạt 100% kế hoạch đề ra; đàn bò 1.448 con (tăng 5% so với năm cuối năm 2017); tổng đàn gia cầm 16.594 con (tăng 15,7% so với cuối năm 2017). Mức độ thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục của người dân được đảm bảo. Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%; phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS đạt 100%. Xã làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; các chế độ chính sách, thương binh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng người đúng đối tượng. Trong xây dựng nông thôn mới, xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện tham gia góp công, góp của cho chương trình và đã đạt được 5 tiêu chí (quy hoạch, điện, lao động có việc làm, y tế và tiêu chí an ninh).

Ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Lao, cho biết: Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác XÐGN của xã vẫn còn nhiều mặt hạn chế như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa đồng bộ; công tác quản lý đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa chặt chẽ; chỉ đạo vệ sinh môi trường hiệu quả chưa cao. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân thiếu đồng bộ, trình độ kiến thức, năng lực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, phong tục sản xuất còn lạc hậu. Sự phối hợp giữa chính quyền và các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ... Trong thời gian tới xã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường ở những bản khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác