Kiến nghị thu hồi gần 20.000 tỷ đồng trong lĩnh vực ngân hàng

14:36 - Thứ Năm, 18/07/2019 Lượt xem: 8041 In bài viết

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trong lĩnh vực ngân hàng, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi hơn 19.140 tỷ đồng (chưa bao gồm 250.191 tỷ đồng do Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng phát hiện vi phạm các quy định của nhà nước về cho vay, phân loại nợ, trích dự phòng rủi ro...).

 

Ngày 18-7, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2019. Tại đây qua báo cáo TTCP đã đưa ra nhiều số liệu liên quan tới những sai phạm trong quá trình thanh tra.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng. Trong đó có 15.240 tỷ đồng qua thanh tra hành chính; 35.099 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành; riêng trong lĩnh vực ngân hàng, số tiền phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi hơn 19.140 tỷ đồng (chưa bao gồm 250.191 tỷ đồng do Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng phát hiện vi phạm các quy định của nhà nước về cho vay, phân loại nợ, trích dự phòng rủi ro...).

TTCP cũng kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142ha đất (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng, 2ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 15.839 tỷ đồng, 862ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Những tháng qua, TTCP đã thực hiện 41 cuộc thanh tra và ban hành 6 kết luận. Qua các kết luận thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 14.601 tỷ đồng; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 10.166 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 4.435 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính nhiều tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 10 vụ; kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, chính sách liên quan đến nội dung thanh tra.

Ngoài ra, thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 3.512 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện vi phạm về kinh tế 639 tỷ đồng, 1.004ha đất, kiến nghị thu hồi 455 tỷ đồng và 142ha đất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 184 tỷ đồng, 862ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 686 tập thể và 204 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét 34 vụ, 73 đối tượng. Một số địa phương tổ chức thanh tra hành chính đạt kết quả cao như: Hà Nội, Phú Yên, Thanh Hóa, Bình Dương và TPHCM.

Trong quá trình thực hiện thanh tra theo chuyên ngành, TTCP đã kiến nghị thu hồi 23.879 tỷ đồng từ số tiền 35.099 tỷ đồng sai phạm. Các địa phương, bộ, ngành bị kiến nghị thu hồi số tiền lớn gồm: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng; các tỉnh Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Quảng Bình, Bình Thuận và TP Hà Nội.

Lãnh đạo TTCP nhìn nhận, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhưng nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; vẫn còn một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm.

Trong hoạt động thanh tra, một số công chức, viên chức thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành Thanh tra và Thanh tra Chính phủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Từ nay tới cuối năm, TTCP triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về: mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở, đồng thời tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc. Cùng với đó, TTCP sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

P.V (Theo SGGP)
Bình luận