Chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Tuần Giáo

08:47 - Thứ Hai, 22/07/2019 Lượt xem: 9604 In bài viết

ĐBP - Diện tích đất lâm nghiệp có rừng ở huyện Tuần Giáo là hơn 39.712ha. Một phần rừng của huyện nằm trên lưu vực sông Ðà, một phần nằm trong lưu vực sông Mã. Chính vì vậy, từ khi triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), toàn huyện có 12/19 xã, thị trấn được hưởng chính sách này. Nhờ đó cuộc sống người dân sống bằng nghề rừng ngày càng được cải thiện, song quá trình thực hiện chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng cũng gặp không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân.

 

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo).

Giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc quản lý, bảo vệ rừng, từ năm 2018 đến nay Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn tổ chức 19 buổi tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR tới người dân nói chung, chủ rừng nói riêng. Quỹ đã cấp phát 659 quyển sổ tay chi trả DVMTR và 793 bản tin chi trả DVMTR cho các chủ rừng trên địa bàn; phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, tham mưu cho UBND các xã hướng dẫn chủ rừng họp bầu Ban Quản lý rừng cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tiền chi trả DVMTR cho cộng đồng thôn, bản. Từ đó làm cơ sở để UBND xã ra quyết định thành lập Ban Quản lý rừng cộng đồng, mở tài khoản nhận tiền chi trả DVMTR… Thông qua công tác tuyên truyền tại UBND các xã, thị trấn, chủ rừng có mặt đều nhất trí và cam kết mở tài khoản để nhận tiền chi trả DVMTR qua hệ thống ngân hàng hoặc thanh toán điện tử. Ðến nay, Quỹ đã mở 107 tài khoản chi trả tiền DVMTR qua hệ thống ngân hàng cho các chủ rừng.

Ðể công tác chi trả tiền DVMTR đến đúng người thụ hưởng, chính xác diện tích rừng bảo vệ, hàng năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đều phối hợp với Ban kiểm soát quỹ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc chi trả DVMTR; kiểm tra chủ rừng về việc tổ chức chấp hành trình chứng từ chi trả tiền DVMTR cho các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng. Căn cứ kết quả theo dõi diễn biến rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hạt kiểm lâm cấp huyện cung cấp để xác định và tiến hành chi trả tiền DVMTR. Năm 2018, toàn huyện có 35.164,046ha rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR do 947 chủ rừng quản lý, bảo vệ (trong đó, 1 chủ rừng là tổ chức, 157 chủ rừng là cộng đồng thôn, bản và 789 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân). Ðến nay, Quỹ đã tổ chức chi trả hơn 25,3 tỷ đồng tiền DVMTR năm 2018 cho chủ rừng trên địa bàn. Còn trên 845 triệu đồng chưa chi trả do một số nguyên nhân: Chủ rừng chưa đến nhận; một số diện tích rừng đã giao cho các chủ rừng có sự trùng lặp về lô, khoảnh, tiểu khu đã thực hiện chi trả DVMTR hoặc do trong quá trình chi trả phát hiện chủ rừng sai tên giữa chứng minh nhân dân và quyết định giao đất giao rừng; quyết định giao đất giao rừng và bản đồ không khớp nhau hay có trường hợp do chính quyền địa phương có ý kiến để lại chưa chi trả…

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cho biết: Việc rà soát diện tích rừng đủ điều kiện chi trả tại các địa phương trên địa bàn huyện Tuần Giáo gặp rất nhiều khó khăn do trong quá trình giao đất, giao rừng của UBND huyện chưa chính xác; một số diện tích còn chồng lấn vào đất sản xuất nương luân canh của người dân, vì vậy, người dân không nhất trí khoanh thành rừng nên khó khăn trong quá trình kiểm tra, xác minh ngoài thực địa. Ðơn cử, hơn 1.028,7ha rừng được giao cho cộng đồng bản Hua Sát (xã Mường Khong) hàng năm quản lý, bảo vệ, nhưng khi làm việc với cơ quan chức năng cộng đồng dân cư ở đây không phối hợp đưa tổ công tác đi kiểm tra, xác minh diện tích rừng biến động ngoài thực địa do đó không có căn cứ để tiến hành chi trả tiền DVMTR. Với sự nỗ lực của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện tăng cường đối thoại, gặp gỡ nắm tâm tư, nguyện vọng; tuyên truyền, vận động, giải đáp thắc mắc của người dân nên đến nay cộng đồng dân cư bản Hua Sát mới đề nghị được nhận tiền chi trả DVMTR năm 2013 - 2018 thuộc lưu vực sông Mã.

Xã Pú Xi có gần 4.617,5ha rừng được giao cho 10 chủ rừng là cộng đồng thôn bản quản lý, bảo vệ. Năm 2018, chủ rừng được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả hơn 4,99 tỷ đồng. Với số tiền được hưởng từ chính sách chi trả DVMTR này đã giúp chủ rừng cải thiện cuộc sống, thêm vốn tái đầu tư phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, số tiền chi trả DVMTR năm 2018 còn lại gần 263 triệu đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chưa thể chi trả là do cộng đồng bản Huổi Mức 3 (còn hơn 25 triệu đồng) dù đã thông báo nhưng chưa đến nhận; cộng đồng bản Thẩm Táng quản lý, bảo vệ 1.718,2ha rừng (được nhận số tiền chi trả DVMTR hơn 237 triệu đồng), song UBND huyện Tuần Giáo có ý kiến để lại chưa chi trả để giải quyết tranh chấp liên quan giữa  các bản về diện tích chi trả DVMTR.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận