Thu ngân sách 9 tháng đầu năm

Nhiều khoản đạt cao so với dự toán

09:14 - Thứ Sáu, 18/10/2019 Lượt xem: 10847 In bài viết

ĐBP - Năm 2019, ngành Thuế tỉnh được HÐND tỉnh giao thu hơn 1.196 tỷ đồng, tăng 7,39% so với dự toán Trung ương giao. Xác định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh đã triển khai, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu thuế, đôn đốc nợ đọng thuế. Với quyết tâm và sự nỗ lực của toàn ngành Thuế, 9 tháng qua, tổng thu ngân sách nội địa đạt hơn 811,6 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều khoản thu đạt và vượt cao so với dự toán giao.

Ông Dương Duy Bảy, Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) cho biết: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao thu, Cục Thuế tỉnh đã tập trung các giải pháp tăng cường kiểm tra, rà soát các nguồn thu trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ tình hình triển khai các dự án, công trình đầu tư xây dựng và giải ngân thanh toán vốn của hệ thống kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại để quản lý thu ngân sách kịp thời. Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đã được phê duyệt. Ðánh giá, phân tích cụ thể từng khu vực thu, từng sắc thuế để có giải pháp chỉ đạo và đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu. Ðồng thời chủ động tham mưu, kiến nghị với UBND và Ban chỉ đạo thu, nộp ngân sách địa phương các giải pháp chỉ đạo để đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước. Quản lý chặt chẽ công tác đăng ký, kê khai thuế đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để đôn đốc thu nộp thuế kịp thời.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, thu ngân sách 9 tháng năm 2019 đạt hơn 811,6 tỷ đồng, bằng 73,5% dự toán Trung ương giao, đạt 107,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 16 khoản thu ngân sách nội địa chủ yếu của tỉnh, có 10 khoản thu đạt và vượt tiến độ bình quân, gồm: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt hơn 164 tỷ đồng (75,6% dự toán); thu từ đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,1 tỷ đồng (561% dự toán); thu từ xổ số kiến thiết đạt hơn 24,8 tỷ đồng (99,4% dự toán); thu tiền sử dụng đất đạt 102 tỷ đồng (81,6%) dự toán… Ðặc biệt, đến hết tháng 9, ngành Thuế tỉnh có 2 đơn vị hoàn thành trên 100% dự toán và 8 đơn vị có số thu tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh các khoản thu đạt cao, còn một số khoản thu đạt thấp so với dự toán, đó là: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt hơn 7,4 tỷ đồng (bằng 37,4% dự toán); thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt hơn 214,7 tỷ đồng (56,1%)... Nguyên nhân do một số doanh nghiệp thuộc khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương chuyển xuống hạch toán vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, làm giảm số thu ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp lớn có số nộp ngân sách giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Thời gian từ nay đến hết năm 2019 không còn nhiều, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thu đúng, thu đủ thuế. Trọng tâm là tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh với những hành vi trốn thuế, tập trung vào những địa bàn có số thu lớn; rà soát lại những khoản thu còn tồn đọng, đặc biệt không để phát sinh thêm số nợ thuế. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan chủ quản đầu tư, chủ đầu tư có các chương trình dự án, các cơ quan thanh toán vốn để nắm bắt kế hoạch bố trí vốn đầu tư, kế hoạch điều hành ngân sách, giải ngân các nguồn vốn, từ đó có cơ sở và biện pháp thu kịp thời các khoản thu, nhất là thu hồi nợ thuế. Xử lý nghiêm các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định. Tăng cường quản lý và chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh khoán thuế. Ðồng thời, phối hợp các cơ quan báo chí trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế, đặc biệt là chính sách thuế mới có hiệu lực trong năm 2019; Nghị định 119/2018/NÐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử; công khai thông tin những doanh nghiệp, cá nhân chây ỳ nợ thuế...   

Thành Ðạt
Bình luận