Năm 2020, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 3,35%

19:03 - Thứ Sáu, 27/12/2019 Lượt xem: 8840 In bài viết

ĐBP - Ngày 27/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định thành lập Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi cho tập thể lãnh đạo Trung tâm.

Năm 2019, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã hoàn thành và vượt mục tiêu được giao. Cơ cấu giá trị của ngành trong tổng giá trị các ngành kinh tế giảm theo đúng định hướng còn 19,34% (giảm 0,95% so với năm 2018) nhưng giá trị đóng góp của ngành trong GRDP đạt 2.293 tỷ đồng, tăng 3,16% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực đạt 267.490 tấn, tăng 1% so với kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,25%, tăng 1,94% kế hoạch. Trong năm, toàn tỉnh có thêm 8 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân/xã đạt 11,2 tiêu chi, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 82,7%, tăng 2,05% kế hoạch. Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã đi đúng theo định hướng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại hội nghị, bên cạnh những thành tích nổi bật đạt được, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của ngành cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Quy mô diện tích sản xuất còn nhỏ lẻ, sản lượng chưa nhiều, chưa tạo tính bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu sản xuất chưa đồng bộ, chưa tập trung đi vào bảo quản, chế biến sau thu hoạch, giá trị gia tăng thấp; liên kết trong sản xuất đã hình thành nhưng quy mô chưa lớn và thiếu bền vững; chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ, phân tán còn chiếm tỷ lệ cao; phát triển chăn nuôi chưa gắn với xây dựng cơ sở giết mổ tập trung…

Năm 2020, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 3,35%. Các mục tiêu chủ yếu của năm 2020 là: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 270.520 tấn, tăng 3.054 tn so với năm 2019. Tổng đàn gia súc đạt 555.026 con; đàn gia cầm 4.46 triệu con; diện tích nuôi trồng thủy sản 2.610, sản lượng 3.780 tấn. Trồng rừng tập trung 130ha, khoán bảo vệ rừng 300.517ha, khoanh nuôi tái sinh rừng 19.623ha; độ che phủ rừng đạt 42,5%. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 37 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt 11,3 tiêu chí/xã; có trên 30 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 83,13%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, toàn ngành phải xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm, phải tính toán những chỉ tiêu nào ngành chỉ đạo, tổ chức thực hiện được thì mới đưa vào để có căn cứ đánh giá; tham mưu, rà soát để tổng kết các đề án, nghị quyết, kế hoạch của UBND tỉnh như: Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; tổng kết Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp...; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố các sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2019. Đối với các huyện, tập trung giao những diện tích rừng chưa giao. Đối với các doanh nghiệp đang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh ghi nhận và sẽ tiếp tục chỉ đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển.

Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố quyết định thành lập Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi trên cơ sở sáp nhập 3 trung tâm trực thuộc Sở là: Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Thủy sản và Trung tâm Phát triển chăn nuôi.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận