Sẵn sàng “về đích”

09:26 - Thứ Hai, 30/12/2019 Lượt xem: 8434 In bài viết

ĐBP - Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức song Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó tạo nền tảng để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020, “về đích” các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XIII.

Thu hoạch lúa trên cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: Nhật Phương

Hoàn thành “năm bản lề”

Tại kỳ họp thứ 12, HÐND tỉnh khóa XIV diễn ra vào đầu tháng 12/2019 đã thống nhất đánh giá: Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HÐND, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sự chủ động, nỗ lực của các cấp ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế  - xã hội của tỉnh năm 2019 đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Hầu hết các tiêu chí chủ yếu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá (GRDP đạt 7,2%). Năng suất lao động được cải thiện. Hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư. Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng NTM tiếp tục có chuyển biến. Trong năm đã thu hút nguồn lực đầu tư tăng thêm 6 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, mô hình cánh đồng mẫu lớn được mở rộng trên diện tích 189ha và quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án đầu tư vào nông nghiệp. Thu ngân sách Nhà nước tiếp tục đạt kết quả ấn tượng, ước thực hiện 1.233 tỷ 897 triệu đồng, đạt 103,13% dự toán. Cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực, điểm các chỉ số thành phần cải cách hành chính được cải thiện, tỉnh đã khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, năm 2019 có 20 dự án được cấp chủ trương đầu tư và đăng ký đầu tư với tổng mức đầu tư 2.700 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe ngày càng tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Chủ quyền biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những kết quả trên đã minh chứng cho một năm thành công trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh ta. Song thước đo quan trọng không chỉ là các chỉ số tăng trưởng mà chính là sự hài lòng của người dân khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên, tăng cường niềm tin vào Ðảng và Nhà nước. Với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, quyết tâm của tỉnh, năm 2019 đã giải quyết việc làm cho 9.535 lao động (đạt 110,23% kế hoạch) thông qua các hình thức vay vốn hỗ trợ việc làm, xuất khẩu lao động, đi làm việc tại các khu công nghiệp; giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 2,64%. Từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,11% so với năm 2018; hộ nghèo của các huyện 30a giảm 4,57%. Nhân dân các dân tộc yên tâm, ổn định cuộc sống, tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhờ đó các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy; người dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ thể thao quần chúng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Bước sang năm 2020 - năm cuối trong nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, năm sẽ diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu lần thứ XIII của Ðảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Chính vì thế năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và những kết quả năm 2019 là bước tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

Nghị quyết số 131/NQ - HÐND ngày 6/12/2019 của HÐND tỉnh khóa XIV đã quyết nghị 15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường trong năm 2020. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP 7,25%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: giảm nông lâm nghiệp, thủy sản; tăng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; tổng sản lượng lương thực đạt 270.520 tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.249,94 tỷ đồng; có thêm 7 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 21 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 30,67%; 99,6% dân cư thành thị được cấp nước sạch và 83,43% dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Ðể hoàn thành các mục tiêu đó, các cấp, ngành tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hài hòa, đồng bộ các vùng kinh tế dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương; ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất kinh doanh. Ðẩy mạnh thực hiện các nội dung cơ cấu ngành Nông nghiệp theo Quyết định số 45/2018/QÐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Cụ thể hóa trong quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp; mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhằm thu hút nhiều hơn doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn, các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư, giao đất, cho thuê đất và thực hiện nhất quán các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư. Ðẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển; hỗ trợ, khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế. Tiếp tục quan tâm và dành nguồn lực thỏa đáng thực hiện các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh, không để trở thành điểm “nóng”.

Năm 2020 là năm “về đích” thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Tin tưởng rằng với sự triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, Ðiện Biên sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2020, mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Hà Nguyễn
Bình luận