Một năm thành công của ngành Tài chính tỉnh

08:58 - Thứ Hai, 13/01/2020 Lượt xem: 5959 In bài viết

ĐBP - Năm 2019, ngành Tài chính tỉnh hoàn thành 103,13% dự toán thu ngân sách HÐND tỉnh giao, đảm bảo kịp thời các nhiệm vụ chi; kết quả trong sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh; thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) của ngành đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Năm 2019, tỉnh ta tiếp tục nhận được nguồn lực đầu tư từ Trung ương thông qua các chương trình, dự án; nguồn lực đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân có sự tăng cao đã tác động tích cực đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên những khó khăn, thách thức cũng không nhỏ. Ðó là chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu; tình hình thời tiết và dịch bệnh ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của người dân... Song bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, kết thúc năm 2019 tỉnh ta đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh HÐND tỉnh giao. Những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Tài chính tỉnh.

Ðiển hình là việc thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 110,76% dự toán Trung ương giao, 103,13% dự toán HÐND tỉnh giao, trong đó có những chỉ tiêu thu vượt dự toán như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/nhà đất (tăng 46,67%); cho thuê đất mặt nước (tăng 40%); thu xổ số kiến thiết (tăng 28%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (tăng 83,33%); thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương (tăng 8,29%); phí và lệ phí (tăng 25,38%); thu khác ngân sách (tăng 81,67%)... Về thu ngân sách trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, dự ước 8 huyện, thị xã hoàn thành và vượt dự toán giao. Ðạt được kết quả đó là do ngay từ đầu năm, sau khi có Nghị quyết của HÐND tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh về giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các cấp, các ngành; tổ chức hội nghị quán triệt, bàn các giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách địa phương. Tham mưu Ban chỉ đạo thu, nộp ngân sách Nhà nước tỉnh kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan thu; các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư cùng cơ quan thuế rà soát, theo dõi, giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ đọng thuế trên địa bàn.

Song song với kết quả tích cực trong thực hiện thu ngân sách, Sở Tài chính tích cực tham mưu cho UBND tỉnh quản lý điều hành chi chặt chẽ, đúng quy định, kịp thời xử lý các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh. Chi ngân sách địa phương năm 2019 ước thực hiện 9.426 tỷ 069 triệu đồng (đạt 103,40% dự toán), cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường quan hệ hợp tác với nước bạn Lào. Sở đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ kịp thời nguồn kinh phí Trung ương bổ sung, Chương trình mục tiêu năm 2018, 2019 và cân đối bố trí tăng thêm từ ngân sách cấp tỉnh cho các ngành, các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nhiệm vụ; kịp thời sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh thực hiện phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong lĩnh vực CCHC, ngành Tài chính tỉnh là một trong những ngành tiên phong triển khai quyết liệt tinh thần Nghị quyết 19 của Chính phủ. Ðiển hình là nỗ lực giảm mạnh số giờ nộp thuế, triển khai hải quan điện tử, cơ chế “Một cửa”, cung cấp dịch vụ công trực tuyến... đã và đang góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Quy chế giải quyết thủ tục hành chính tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông” của Sở Tài chính đã giúp giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch. Ðiều này góp phần nâng chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2018 đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố. Kết quả đó có ý nghĩa quan trọng để tỉnh ta thu hút, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 20 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên 2.700 tỷ đồng trong năm 2019; trong đó có 9 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 135,8 tỷ đồng. Ðồng thời, với chức năng của mình, Sở Tài chính cũng tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Ðề án 79...

Những chuyển biến rõ nét về CCHC và kết quả hoạt động của ngành Tài chính đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ta trong năm 2019.

Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác