Tập trung sản xuất cây trồng vụ mùa

08:41 - Thứ Hai, 29/06/2020 Lượt xem: 1435 In bài viết

ĐBP- Vụ mùa năm 2020, theo kế hoạch toàn tỉnh gieo trồng trên 48.009ha gồm: Lúa mùa, lúa nương và các loại rau, cây màu. Hiện nay, nông dân các địa phương đang tập trung sản xuất, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, cơ cấu giống theo định hướng của các cơ quan chuyên môn.

Chị Sùng Thị Chứ, thôn Phiêng Bông, xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa) chăm sóc ngô.

Lúa mùa là cây trồng chủ đạo trong kế hoạch sản xuất vụ mùa của tỉnh. Năm nay, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 19.378,4ha. Khung thời vụ gieo cấy từ 1/6 - 15/7. Về cơ cấu giống, các địa phương đã chủ động lựa chọn và sử dụng loại giống phù hợp, ưu tiên các loại giống có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất, chất lượng, có khả năng chống chịu với sâu bệnh và thời tiết bất lợi. Vụ này, các huyện, thị xã, thành phố đều lựa chọn từ 3 - 4 loại giống chủ lực có trong thông báo danh mục giống của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như: Bắc thơm số 7; IR64, Ðông A1, Hương thơm số 1, Bắc hương 9, Séng cù, nếp N87, N97...

Ông Trần Sỹ Quân, Phó phòng phụ trách Phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Ðối với lúa vụ mùa, người dân thường sản xuất theo 2 cách: Lúa gieo thẳng và lúa cấy. Ðối với lúa gieo thẳng, trà sớm gieo từ 1 - 15/6; trà chính vụ kết thúc trước 30/6 và trà muộn kết thúc 5/7. Ðối với lúa cấy, căn cứ vào đặc điểm, điều kiện canh tác của từng địa phương để áp dụng kỹ thuật gieo mạ cho phù hợp và kết thúc cấy trước 15/7. Ðến nay, qua theo dõi, một số địa bàn như: huyện Ðiện Biên, Tuần Giáo và TP. Ðiện Biên Phủ đã cơ bản hoàn thành gieo cấy. Tại các huyện vùng cao, người dân đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất. Nhìn chung, các địa phương tuân thủ đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ðến ngày 25/6, huyện Tuần Giáo đã hoàn thành gieo cấy 1.4.333/1.740ha, đạt 82,35% kế hoạch. Hiện nay, còn một số bản của các xã vùng cao chưa chủ động được nguồn nước nên chưa tổ chức gieo cấy, song dự kiến huyện sẽ hoàn thành 100% kế hoạch gieo cấy trước ngày 30/6. Ðối với các trà lúa sớm ở thị trấn Tuần Giáo, xã Quài Tở người dân đã bắt đầu tiến hành tỉa giặm.

Chị  Lò Thị Oai, người dân xã Quài Tở cho biết: Do hệ thống kênh mương được đầu tư kiên cố hóa, các diện tích ruộng chủ động được nước sản xuất nên năm nào cũng vậy, xã Quài Tở thường gieo cấy sớm hơn các xã khác trên địa bàn huyện. Năm nay, gia đình tôi gieo cấy gần 3.000ha lúa mùa từ đầu tháng 6,  hiện nay đang bắt đầu tỉa giặm lúa. Dự kiến hoàn thành tỉa giặm trước 30/6 và sau đó chuyển qua giai đoạn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao vào cuối vụ.

Vụ mùa năm nay, huyện Tủa Chùa tập trung 3 loại cây trồng chủ đạo là: Lúa mùa, lúa nương, ngô; còn lại là một số cây trồng khác như: Sắn, đậu tương, lạc... Ðến nay, toàn huyện đã hoàn thành gieo cấy lúa nương với tổng diện tích 1.856/1.876ha, đạt 98,93% kế hoạch; ngô hè thu gieo trồng 5.105ha, đạt 100%; lúa mùa gieo cấy 813,6/2.034ha, đạt 40%.

Bà Vũ Thị Ngọc Ánh, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa cho biết: Hiện nay, người dân đang tập trung chăm sóc lúa nương và khẩn trương gieo cấy lúa mùa, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước 15/7. Còn diện tích ngô hè thu sắp cho thu hoạch, dự kiến năng suất 20.63 tạ/ha. Sản xuất vụ mùa năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên tiến độ sản xuất, cơ cấu giống đều đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Tình hình sâu bệnh đến thời điểm này chưa có dấu hiệu phức tạp, đáng ngại. Ðầu vụ ngô hè thu, huyện Tủa Chùa xuất hiện sâu keo mùa thu, song huyện đã chỉ đạo phòng trừ hiệu quả, không ảnh hưởng đến năng suất.

Vụ ngô hè thu năm nay, gia đình chị Sùng Thị Chứ, thôn Phiêng Bông, xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa) gieo trồng gần 2ha ngô. Ðến nay, cây ngô đã ra bắp, chuẩn bị cho thu hoạch. Chị Chứ cho biết: Ðầu vụ, sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại ở giai đoạn cây ngô được 5 - 6 lá. Song, do đã có kinh nghiệm từ vụ ngô năm trước nên tôi đã phòng trừ hiệu quả; cây ngô sinh trưởng phát triển rất tốt. Hiện cây ngô đã ra bắp song cũng là thời điểm đối tượng chuột gây hại. Do đó tôi đang tập trung áp dụng các biện pháp để phòng trừ chuột gây hại, đảm bảo năng suất, sản lượng.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top