Hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững

11:16 - Thứ Bảy, 21/11/2020 Lượt xem: 3811 In bài viết

ĐBP - Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm qua các năm: Từ 48,14% (đầu năm 2016) dự kiến đến cuối năm 2020 còn 30,67% (giảm 17,47%).

Người dân xã Ẳng Tở (huyện Mường Ảng) chăm sóc vườn cây ăn quả được hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo.

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững có 5 dự án thành phần: Dự án 1 là Chương trình 30; dự án 2 là Chương trình 135; dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; dự án 4: Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về giảm nghèo và chính sách giảm nghèo về thông tin; dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Sở đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các chính sách giảm nghèo tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, Sở chủ động đôn đốc UBND cấp huyện thành lập ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG; hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện, thường xuyên tham mưu cho tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các chính sách, dự án tại cơ sở; kịp thời phát hiện tồn tại, vướng mắc đề ra phương án khắc phục. Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh; sự nỗ lực của chính quyền các địa phương và sự đồng thuận của người dân, các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững đều được triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả an sinh xã hội. Hệ thống cơ sở hạ tầng như: Giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, công trình nước sinh hoạt của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được đầu tư xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới, góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn; người dân được hỗ trợ phát triển sinh kế; lao động nông thôn được đào tạo, giới thiệu việc làm.

Giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn vốn Chương trình 30a, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 106 công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã; cấp điện nông thôn cho 5 huyện nghèo nhóm 1; 32 công trình cho 2 huyện nghèo nhóm 2 là Mường Chà và Tuần Giáo. Các dự án, tiểu dự án phát triển sinh kế đã hỗ trợ 1.293 lượt hộ, cộng đồng dân cư khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất; hỗ trợ 1.483 lượt hộ khai hoang, phục hóa và tạo ruộng bậc thang; hỗ trợ 10.347 hộ tiền mua giống, phân bón chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao... Ðối với Chương trình 135, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 259 công trình; hỗ trợ 5.774 con trâu, bò cho hơn 8.000 hộ; 53.366 con gia cầm cho 692 hộ; hỗ trợ giống cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu, cây lâm nghiệp cho 771 hộ; hỗ trợ 1.035 máy móc, thiết bị; hỗ trợ 3 hợp tác xã liên kết tiêu thụ dứa, dong riềng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Mường Ảng thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững với nguồn vốn gần 1.300 tỷ đồng. Các dự án, tiểu dự án giảm nghèo đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả và có sự giám sát thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 giảm bình quân 6%/năm, đến cuối năm 2019 còn 30,85%; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 32,29 triệu đồng/người.

Là xã được thụ hưởng nhiều chính sách, chương trình về xóa đói giảm nghèo như: 30a, 135, xây dựng nông thôn mới và các chương trình có cùng mục tiêu khác… nhờ vậy diện mạo nông thôn xã Búng Lao (huyện Mường Ảng) những năm qua có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Ðến nay, 100% thôn, bản có đường bê tông đến trung tâm xã. Từ nguồn hỗ trợ con giống, cây giống, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, nhiều thành mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Lò Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND xã Búng Lao cho biết: Búng Lao được bố trí trên 5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững. Các dự án, tiểu dự án được triển khai đúng tiến độ đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 5 - 7%/năm. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 16%.

Năm 2018, từ nguồn vốn Chương trình 135/CP, xã Mường Ðun (huyện Tủa Chùa) được đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bản Kép, năng lực thiết kế tưới cho 10,49ha lúa, với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng. Ông Cà Văn Phiến, Chủ tịch UBND xã Mường Ðun cho biết: Ðây là công trình cấp thiết đối với người dân bản Kép, tạo điều kiện cho dân bản thâm canh lúa 2 vụ, giảm diện tích làm lúa nương, góp phần tăng diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng để được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hiện nay, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Ðược biết giai đoạn 2016 - 2019, từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện Tủa Chùa đã đầu tư mới 8 công trình thủy lợi, 35 công trình giao thông, 3 công trình giáo dục, 4 công trình nhà văn hóa, 8 công trình nước sinh hoạt và 1 công trình trụ sở UBND xã. Năm 2020, huyện Tủa Chùa tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng mới 4 công trình đường giao thông trên địa bàn với tổng mức đầu tư 6,327 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Nhật Phương
Bình luận