“Vào đà” ngay từ đầu năm

09:20 - Thứ Sáu, 19/02/2021 Lượt xem: 1605 In bài viết

ĐBP - Năm 2021 là năm khởi đầu kế hoạch phát triển 5 năm (2021 - 2025), với 8 nhiệm vụ trọng tâm, UBND huyện Mường Chà đã đề ra nhiều giải pháp, cũng như đưa ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, phấn đấu sản lượng lương thực có hạt đạt 21.878,05 tấn; lương thực bình quân đạt 436,04kg/người; đàn gia súc tăng trưởng bình quân 4 - 5%; bình quân đạt trên 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới/xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4 - 5%.

Tuyến đường giao thông nội bản Nậm Bó, xã Na Sang (huyện Mường Chà) vừa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ông Trang A Lử, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: Trong năm 2021 huyện tập trung thực hiện các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nông nghiệp. Huyện sẽ thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở trọng tâm là triển khai các chương trình, dự án tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội. Ðơn cử như Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, với những kết quả đã đạt được trong năm 2020 như: Toàn huyện có 4 xã cơ bản đạt nông thôn mới; bình quân đạt 12,64 tiêu chí/xã. Bước sang năm 2021, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; phát động các đoàn thể, quần chúng nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm cụ thể như: Giữ gìn vệ sinh môi trường, hỗ trợ giống, vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Ðồng thời có kế hoạch ưu tiên lồng ghép các chương trình để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ vật liệu và kinh phí làm đường giao thông nông thôn. Từ đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2021 có thêm 2 xã (Pa Ham, Ma Thì Hồ) cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 14 tiêu chí/xã.

Bên cạnh những lợi thế căn bản, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ðể hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Vì vậy Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải “vào đà” ngay từ đầu năm, không để tư tưởng xả hơi, rề rà chi phối. Trên tinh thần đó, ngay từ những ngày đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mường Chà đã khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Theo ông Bùi Tuấn Thanh, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Chà, ngay từ đầu năm phòng đã đề ra nhiều giải pháp như: Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển các mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến thị trường; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế. Bên cạnh đó, phòng sẽ nỗ lực làm tốt vai trò đầu mối phối hợp với UBND xã, thị trấn hướng dẫn, cung cấp thông tin, hỗ trợ khảo sát... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đang thực hiện khảo sát, lập dự án đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp trên địa bàn. Trọng tâm là các dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các đề xuất phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế như cây mắc ca.

Với trên 3.700 con gia súc và hơn 13.000 con gia cầm, chăn nuôi được xác định là mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế của xã Huổi Lèng. Phó Chủ tịch UBND xã Huổi Lèng Giàng A Sàng cho biết: Xã tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả kinh tế trong phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Cùng với đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận với nguồn vốn vay, các tổ chức đoàn thể của xã sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các ngân hàng ký ủy thác nguồn vốn ưu đãi.

Bên cạnh việc phát triển chăn nuôi, với hơn 350ha cây thả cánh kiến, nghề nuôi thả cánh kiến đỏ đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Huổi Lèng. Lợi thế này tiếp tục được xã Huổi Lèng duy trì, chú trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021. Theo đó, để đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm cánh kiến đỏ, UBND xã chỉ đạo cán bộ khuyến nông, khuyến lâm hướng dẫn người dân quy trình kỹ thuật nuôi, thả cánh kiến. Với năng suất cánh kiến tươi đạt từ 15 - 20kg/cây, cây to có thể thu được 30 - 40kg; giá thành trung bình từ 60.000 - 90.000 đồng/kg cánh kiến khô thì 1ha cây chủ thả cánh kiến đỏ sẽ cho thu nhập hàng chục triệu đồng.

Bài, ảnh: Thu Hằng
Bình luận