Tuần Giáo tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

10:15 - Thứ Tư, 07/04/2021 Lượt xem: 707 In bài viết

ĐBP - Hiện nay, huyện tuần Giáo có 99.245.69ha đất lâm nghiệp, trong đó 42.819,17ha đất có rừng (41.898,38ha rừng tự nhiên và 920,79ha rừng trồng), tỷ lệ che phủ rừng đạt 37%. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đã được các cấp chính quyền, nhân dân huyện Tuần Giáo thực hiện khá hiệu quả.

Người dân xã Mường Thín (huyện Tuần Giáo) chăm sóc diện tích rừng được giao.

Ông Vũ Văn Ðức, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo cho biết: Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được Tuần Giáo xác định là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các xã nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng phương án bảo vệ rừng; thành lập các tổ, đội xung kích phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) cấp xã và cấp thôn, bản. Ðồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ, phát triển và PCCCR. Nhờ đó từng bước giảm các điểm nóng về chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Khó khăn hiện nay là diện tích rừng lớn, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, biên chế lực lượng kiểm lâm mỏng, thời tiết thay đổi bất thường đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR trên địa bàn huyện.

Trong khi đó, nhận thức của nhân dân còn hạn chế, thực tế vẫn còn tình trạng canh tác nương rẫy không tập trung và chưa được quy hoạch chặt chẽ. Ngoài ra, vào mùa khô, mùa làm nương, người dân thường sử dụng lửa để đốt dọn nương khiến nguy cơ cháy vào rừng là rất cao.

Ðể quản lý tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn, chủ động trong mọi tình huống xảy ra các vụ phá rừng, cháy rừng, UBND huyện Tuần Giáo chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phá rừng tự nhiên và những diện tích đất có cây gỗ tái sinh (DT2) đã phát triển thành rừng. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và thông báo, dự báo nguy cơ cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh để xác định cấp dự báo cháy rừng và các vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện. Ðặc biệt là kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thực hiện phương án PCCCR đã xây dựng; đưa diện tích có cây gỗ tái sinh đã đạt tiêu chí thành rừng vào kế hoạch giao đất, giao rừng để được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của Nhà nước.

Hiện nay, huyện Tuần Giáo đang thực hiện rà soát diện tích đất ở, đất lúa nước, đất thủy sản, đất vườn và đất khác trong quy hoạch 3 loại rừng để đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng; bổ sung diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng vào trong quy hoạch. Cán bộ kiểm lâm tăng cường quản lý hoạt động sản xuất trên nương; hướng dẫn người dân sử dụng lửa trong đốt xử lý thực bì đúng thời điểm, địa điểm quy định; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng đối với các hộ dân có hoạt động sản xuất, canh tác gần rừng. Ðồng thời đã củng cố, kiện toàn 170 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR cấp thôn, bản với 1.700 thành viên; tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NÐ-CP, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, huyện về công tác bảo vệ và PCCCR tại 170/170 khối, bản; tổ chức ký cam kết quản lý bảo vệ rừng giữa người dân với trưởng bản.

Ngoài thực hiện tốt công tác bảo vệ, PCCCR, huyện Tuần Giáo đã thực hiện trồng, chăm sóc rừng trồng chuyển tiếp đảm bảo theo quy định; trồng 165,1ha rừng trồng phòng hộ; 59,04ha rừng trồng thay thế; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên năm thứ nhất 707,1ha; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên năm thứ 2, năm thứ 3 hơn 4.840ha theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Nhiều hộ dân đã tự đầu tư tiền mua giống cây, thuê nhân lực trồng cây phân tán trên diện tích đất nương bỏ hoang tại các xã: Tỏa Tình, Quài Tở, Quài Nưa...

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận

Tin khác